|

بخوانید :

کدخبر: 217275

قیمت انواع لوله فلزی امروز ۲۴ آبان

امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

 آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و چهارم آبان ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

 

 

 

    لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
 لوله ۱۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۱۳ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۱۶ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۱۸ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۲۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۱.۹ ۶ کیلو گرم -
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۲ ۶ کیلو گرم ۲۷۱۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۲.۳ ۶ کیلو گرم ۲۶۱۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۲۵۶۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۳ ۶ کیلو گرم ۲۵۶۰۰۰
    لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۶۳۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۶۳۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۶۳۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۶۳۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۶۳۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۸۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۸۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۸۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۸۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۸۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۸۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۸۰۰۰
 لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
لوله ۱/۴  ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
 لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۸ ۶ کیلوگرم ۲۸۶۰۰۰
۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۹ ۶ کیلوگرم ۲۸۶۰۰۰
۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۴ ۶ کیلوگرم ۲۸۶۰۰۰
۱/۴  ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۶ ۶ کیلوگرم ۲۸۶۰۰۰
۱/۲  ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۷ ۶ کیلوگرم ۲۸۶۰۰۰
۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۹ ۶ کیلوگرم ۲۸۶۰۰۰
لوله صنعتی سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲  ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
۱/۴  ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۵۰۰۰
۱/۲  ۱  لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم -
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۲  لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۲/۵  لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰

 

منبع: تحلیل بازار

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...