|
کدخبر: 180393

قیمت آهن در بازار امروز + جدول (۱۴۰۰/۰۳/۳۰)

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

اصناف  قیمت آهن در بازار امروز + جدول (۱۴۰۰/۰۳/۳۰)

فروکش کردن جدال میان برخی از وزراتخانه‌ها و همچنین جدال با مجلس بر سر قیمت‌ گذاری دستور فولاد و محصولات وابسته به آن، موجب شده در کنار ثبات نسبی در قیمت دلار، قیمت آهن نیز تقریبا ثابت بماند.

آخرین قیمت آهن آلات در سی ام خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

 

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۸۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۴.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۹.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۶.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۸.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۸.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۴.۳۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۵۳.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۳۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۳۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۳۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۳۹.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۳۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۳۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۳۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۳۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۳۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۳۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۳۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۳۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۳۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۳۸.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

---

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۲۳۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۴۸.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۱۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۲۳۰.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۴۹.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۷۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۷۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۵۱.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۲۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۵.۰۰۰

 

منبع: بازار
  • رحمان ارسالی در

    مرگ بر این دولت بی تدبیر

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...