|
کدخبر: 121701

متهمان اصلی التهاب بورس را بشناسید!

یوسف کاووسی - کارشناس پولی بانکی

همانگونه که از بیانات مسئولان بورس وکارشناسان برمی آید حقوقی‌های بازار متهم اصلی این نابسامانی دربازار هستند.

ازطرفی در بازار دمیدند تا سهام کم ارزش خود را در چند برابر قیمت بفروشند وفروختند.

کاووسی

ازطرف دیگر با دمیدن اخبار فیک و ناامیدکننده سهامداران را ناامید از بازار کردند تا مجبوربه فروش شوند.

ازطرفی اعتماد هم در بازار خدشه دارشده، پس تازه واردی هم به بورس نمیاید تا سهام درصف فروش را بخرد.

ازطرفی تمام فلش‌ها واتهامات را به سمت دولت چرخاندند که مردم با پشتیبانی واعتماد دولت، به بورس آمدند وباید دولت به میدان بیاید تا صف‌ها راجمع کند.

دولت هم که وضعش معلوم است توانی برای این کار ندارد.

نتیجه آن می‌شود که سهام‌ها در بازار در کف قرارگرفته و خریدار نیست و سهامداران ناچارند سهام خود را به هر قیمتی بفروشند چون ترس از ریزش بیشتر دارند.

الزام دولت وشورای عالی به حقوقی‌ها که حداقل سهام خود را از بازار جمع کنند هم کارساز نشد وحقوقی‌ها همراهی نکردند تاجایی که مسئولان به صراحت گفتند سودهایی که به ناحق بردید را دراین زمینه مصرف کنید وسهم‌ها را جمع کنید ولی نکردند.

در انتها حقوقی‌ها میخواهند سهم‌ها را در کمترین قیمت حتی کمتر از سهم پایه خریداری کنند واین به زمان نیاز دارد و سیاستگزار را مجبور خواهند کرد تا تصمیمات شتابزده بگیرد و با ارائه تحلیل‌های به ظاهر دلسوزانه به دولت، اورا مجبور می‌کنند تصمیمات غلط و هیجانی بگیرد و در انتها باز سود آن به جیب حقوقی‌ها رفته وسهامداران خرد و جز که وارد بازارشده‌اند سرخورده و دلزده از بازار خارج میشوندو تمام کاسه‌ها بر سر دولت وبی تدبیری او میشکند.

وپایان این ماجرا علاوه بر سود کلان برای آن دسته که نام بردیم بی‌اعتباری دولت را هم در حوزه سیاسی به دنبال دارد که برخی رقبا به دنبال آن هستند

روزهای آینده روزهای سختی بر بازار سرمایه میگذرد

نویسنده: یوسف کاووسی
 • مال برده ارسالی در

  آقای کارشناس آدرس غلط به مردم ندهید . مردم عادی هم درک و فهم و شعور کارشناسی شان از شما ها بالاتر است . حقوقی ها چه اشخاصی هستند ؟ دولتی هستند . مگه غیر از این هست ؟ پس حوزه سیاسی عبادی اش نکنید .دولت دل مردم را خون کرد . جیب شان را هم خالی

 • ناشناس ارسالی در

  اتفاقا کار خود دولت بود اون علای معاون خصوص سازی که گند زد با حدفای ناپخته اش وابسته به کی بود زنگنه هم وابسته دولت هست بیخود به گردن کسی دیگه نندازید

 • سید ارسالی در

  چرا در تلگرام اینهمه کانال وجود دارد که همه دروغ گو و اگر بخوام یک مسئله را پیگیر شو یه در مورد سهمی باید ده کانال دور بزنیم همه باهم پاس کاری میکنند و آخرش هم به نتیجه نرسیم چرا بازرسی رسیدگی نمیکند . تا هر کانالی در مورد مطالب چاپ شده جوابگو باشد

 • سهامدار ارسالی در

  دوباره تا زمزمه امیدواری به بورس خوانده شد مزدوران حزب رقیب شروع به سیاست کثیف یک بام و دو هوا کردندو با متهم کردن این و آن قصد شلیک تیر خلاص بر پیکره نیمه جان بورس را دارند .
  رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون...

 • ناشناس ارسالی در

  مرگ بر حسن روحانی و دولت بی کفایت دروغگویش

ارسال نظر