|
کدخبر: 85195

تصاویر/ ساخت پای مصنوعی برای حیوانات

یک متخصص عضو مرکز نگهداری از حیوانات، با ساخت پای مصنوعی برای حیوانات مختلف به آنها کمک می کند تا دوباره بتوانند راه بروند.

5
2
7
9
3
1
4
10
8
6

عکس: مهر

ارسال نظر