|
کدخبر: 155550

سنگ تمام استان شیراز برای پرسپولیس

در شب قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل لیگ برتر، اتفاق جالبی در شیراز افتاد

ورزش سنگ تمام استان شیراز برای پرسپولیس

روابط عمومی منطقه تاریخی شیراز به قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل لیگ بیستم واکنش جالبی نشان داده بود

ارگ کریمخانی به مناسبت قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل لیگ برتر به رنگ قرمز در آمده بود.

در شب قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل لیگ برتر، روابط عمومی منطقه تاریخی شیراز، ارگ کریمخانی را به رنگ قرمز درآورده بودند.

 

منبع: طرفداری

ارسال نظر