|
کدخبر: 139433

آخرین آرزوی مارادونا برآورده نشد

یک گل دیگر به تیم ملی انگلیس آرزوی مارادونا قبل از مرگ بوده است.

ورزش آخرین آرزوی مارادونا برآورده نشد

‌مرگ اسطوره فوتبال آرژانتین، موضوعی نیست که به این سادگی‌ها فراموش شود. او چندی پیش در ۶۰‌ سالگی و به دلیل آنچه عارضه قلبی نامیده شد، درگذشت تا دنیای فوتبال را در شوک فرو ببرد.

روزی یکی از خبرنگاران تنها چند هفته قبل از مرگش و به مناسبت تولد ۶۰‌ سالگی این ستاره از او پرسید چه آروزیی داری و پاسخ این بود: آرزو داشتم می‌توانستم یک گل دیگر به انگلیسی‌ها بزنم؛ البته این بار با دست راست! (‌می‌زند زیر خنده).

ارسال نظر