|
کدخبر: 149144

اختصاصی گسترش نیوز:

جلسه مشترک سایت تهران با هیئت مدیره انجمن غرفه سازان

جلسه مشترک شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و هیأت مدیره انجمن غرفه سازان برگزار شد.

نمایشگاه جلسه مشترک سایت تهران با هیئت مدیره انجمن غرفه سازان

این جلسه روز گذشته با حضور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها، معاونین فنی و مهندسی، روابط عمومی به همراه اعضای هیات مدیره انجمن غرفه سازان برگزار و موارد مربوط به این صنعت بررسی شد.

در این جلسه موضوع تعامل بیشتر و مستمر شرکت سهامی نمایشگاه ها و انجمن غرفه سازان مطرح و در این راستا مقرر شد جهت نیل به اهداف مشترک، موضوع حضور نمایندگان انجمن در جلسات تصمیم گیری در ارتباط با صنعت غرفه سازی و تدوین تقویم نمایشگاه بررسی شود.

پیرو آن موضوع حضور نمایندگان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در کمیته های انضباطی و ارزیابی عملکرد انجمن مطرح شد.

در خصوص ایجاد ساختارهای تعاملی و نظارتی بین شرکت سهامی نمایشگاه ها و پیمانکاران فعال در صنعت نمایشگاهی موضوع اجباری شدن همراه داشتن کارت پیمانکاران جهت ورود به نمایشگاه تهران مورد نیز بحث واقع شد.

همچنین موضوع تجمیع مبالغ پرداختی عوارض غرفه سازی و هزینه نظارت HSEE برق از طرف هیأت مدیره انجمن پیشنهاد شد و مقرر شد معاونت فنی و مهندسی شرکت سهامی در ارتباط با تجمیع و پرداخت مبالغ فوق الذکر از طریق سامانه جامع غرفه سازی موارد مورد بررسی قرار دهند.

جلسه-غرفه-سازان1

جلسه-غرفه-سازان2

 

ارسال نظر