|
کدخبر: 187527

گسترش نیوز گزارش می‌دهد؛

گزارش قیمت محصولات فولادی در بازار+ جدول

محصولات فولادی با اشکال گوناگون در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و قیمت آنها نیز همچون سایر محصولات تحت تاثیر عوامل متعددی دستخوش تغییر است که در مجموع تاثیر خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر انواع صنایع می‌گذارند.

معدن گزارش قیمت محصولات فولادی در بازار+ جدول

قیمت محصولات فولادی همچون تیرآهن، میلگرد، پروفیل، ناودانی، ورق، نبشی، تسمه، مفتول، خاموت و ورق گالوانیزه به تاریخ بیستم تیر ماه سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر است:

قیمت روز تیرآهن

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۲۲

۱۷،۲۴۷،۷۰۶

تیرآهن ۱۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۵۵

۲۳،۰۲۷،۵۲۰

تیرآهن ۱۶

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۹۵

۲۸،۵۳۲،۱۱۰

تیرآهن ۱۸

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۲۵

۳۶،۶۰۵،۵۰۰

تیرآهن ۲۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۷۶

۴۵،۵۹۶،۳۳۰

تیرآهن ۲۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۱۵

۵۶،۴۲۲،۰۲۰

تیرآهن ۲۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۶۹

۶۶،۰۵۵،۰۵۰

تیرآهن ۲۷

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۴۳۴

۷۳،۲۱۱،۰۱۰

تیرآهن ۳۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۵۰۰

۸۶،۶۹۷،۲۵۰

قیمت روز میلگرد

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

امیر آباد

کلاف

۴.۵

------

هر کیلو میلگرد ۸

ظفر بناب

شاخه

۶

۱۵۸،۷۱۵

هر کیلو میلگرد ۱۰

ظفر بناب

۱۲ متری

۷.۵

۱۵۶،۸۸۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۱

۱۵۶،۸۸۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۵

۱۵۵،۰۴۵

هر کیلو میلگرد ۱۶

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۹

۱۵۵،۰۴۵

هر کیلو میلگرد ۱۸

ظفر بناب

۱۲ متری

۲۵

۱۵۵،۰۴۵

هر کیلو میلگرد ۲۰

ظفر بناب

۱۲ متری

۳۰

۱۵۵،۰۴۵

هر کیلو میلگرد ۲۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۳۶

۱۵۵،۰۴۵

هر کیلو میلگرد ۲۵

ظفر بناب

۱۲ متری

۴۷

۱۵۵،۰۴۵

هر کیلو میلگرد ۲۸

ظفر بناب

۱۲ متری

۵۶

۱۵۵،۰۴۵

هر کیلو میلگرد ۳۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۷۵

۱۵۵،۰۴۵

قیمت روز پروفیل

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

کیان پرشیا

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۴.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۵.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۶.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۷

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۹.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۹

۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۶

۲۲۹،۳۵۷

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۷

۲۲۹،۳۵۷

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۵

۲۲۹،۳۵۷

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۹

۲۲۹،۳۵۷

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۸

۲۲۹،۳۵۷

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۳

۲۲۹،۳۵۷

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۷

۲۲۹،۳۵۷

قیمت روز ناودانی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

ناب تبریز

۶ متری

۴۲

------

هر کیلو ناودانی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۴۴

۱۵۵،۵۰۴

هر کیلو ناودانی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۵۲

۱۵۵،۵۰۴

هر کیلو ناودانی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۶۴

۱۵۵،۵۰۴

هر کیلو ناودانی ۱۴

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۵۵

۱۵۵،۵۰۴

هر کیلو ناودانی ۱۶

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۷۰

۱۵۵،۵۰۴

هر کیلو ناودانی ۱۸

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

گیلان

---

---

۲۰۴/۵۸۷

هر کیلو ورق ۱۰

گیلان

---

---

۲۰۲/۷۵۲

هر کیلو ورق ۱۲

گیلان

---

---

۲۰۲/۷۵۲

هر کیلو ورق ۱۵

گیلان

---

---

۲۰۲/۷۵۲

هر کیلو ورق ۲۰

فولاد مبارکه

---

---

-------

هر کیلو ورق ۲۵

فولاد مبارکه

---

---

-------

قیمت روز نبشی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

ناب تبریز

۶ متری

۹

-------

هر کیلو نبشی ۴

ناب تبریز

۶ متری

۱۵

۱۵۵،۵۰۴

هر کیلو نبشی ۵

ناب تبریز

۶ متری

۲۲

۱۵۵،۵۰۴

هر کیلو نبشی ۶

ناب تبریز

۶ متری

۳۲

۱۵۵،۵۰۴

هر کیلو نبشی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۵۸

۱۵۵،۵۰۴

هر کیلو نبشی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۹۰

 

هر کیلو نبشی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۱۳۰

-------

قیمت روز ورق سیاه

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

 

رول

۱۲

-------

هر کیلو ورق سیاه ۳

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۱۲،۸۴۴

هر کیلو ورق سیاه ۴

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۱۲،۸۴۴

هر کیلو ورق سیاه ۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۲۳۰،۲۷۵

هر کیلو ورق سیاه ۶

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۲۴۰،۳۶۶

هر کیلو ورق سیاه ۸

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۲۳۸،۵۳۲

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۲۴۹،۵۴۱

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۲۳۷،۶۱۴

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۲۳۳،۰۲۷

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

---

قیمت روز مفتول

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

---

-------

هر کیلو زیگزاگ

---

---

---

-------

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

---

۱۸۹/۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

---

۱۸۷/۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

---

-------

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

---

-------

قیمت روز ورق گالوانیزه

کارخانه

رول

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

تاراز

کوتاه

-------

۳۱۹/۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

چینی

کوتاه

-------

۲۷۲/۷۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

چینی

کوتاه

-------

۲۶۵/۷۰۰

آسرون

منبع: آسرون

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...