|
کدخبر: 164743

گل گهر برای سال ۹۹ چقدر سود شناسایی کرد؟

کگهر با رشد ۸۶ درصدی در سال مالی منتهی به آذر ۹۹ به ازای هر سهم سود خالص ۳۵۱.۸ تومانی محقق کرد.

معدن گل گهر برای سال ۹۹ چقدر سود شناسایی کرد؟

کگهر صورت مالی حسابرسی شده تلفیقی برای سال مالی منتهی به آذرماه ۹۹ را با مجموع درآمد عملیاتی ۱۰۳۸۹ میلیارد (۹۶ درصد بیشتر از سال قبل) و شناسایی سود ناخالص ۴۹۱۴.۲ میلیارد تومان (۷۲ درصد بیشتر از سال قبل) ارائه داد.

سود خالص کگهر در صورت مالی تلفیقی ۴۳۲۷.۴ میلیارد تومان گزارش شده که به ازای هر سهم سود خالص ۳۵۱.۸ تومانی (۸۶ درصد بیشتر از سال قبل) شناسایی شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود در سال مالی ۹۹ تقسیم ۱۰ درصد سود خالص است.

 

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...