|
کدخبر: 148151

رشد تولید زغال سنگ ایمیدرو در آذر ماه

میزان تولید کنسانتره زغال سنگ دو شرکت زیرمجموعه ایمیدرو طی ۹ ماهه امسال، ۶ درصد افزایش یافت. این در حالی است که تولید این ماده در ماه آذر، با ۲۶درصد رشد همراه شد.

معدن رشد  تولید زغال سنگ ایمیدرو در آذر ماه

۲ شرکت زیرمجموعه ایمیدرو (طبس و البرز مرکزی) از ابتدای فروردین تا پایان آذر، ۵۳۵ هزار و ۳۹ تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. میزان تولید این شرکت ها در مدت مشابه سال گذشته، ۵۰۶ هزار و ۹۹۳ تن بود.

همچنین این شرکت ها طی ۹ ماهه امسال، یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۱۶ تن ماده معدنی استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۷۷ تن)، ۸ درصد رشد نشان می دهد.

میزان ارسال کنسانتره زغال سنگ از سوی شرکت های طبس و البرز مرکزی به شرکت های داخلی طی ۹ ماهه امسال نیز ۴۹۹ هزار و ۵۱۵ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۵۲۶ هزار و ۸۶۱ تن)، ۵ درصد کاهش نشان می دهد.

افزایش ۶۲درصدی استخراج در آذر

میزان تولید کنسانتره شرکت های زغال سنگ طبس و البرز مرکزی در ماه آذر ۹۹ به ۶۳ هزار و ۵۰۱ تن رسید که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۵۰ هزار و ۲۱۳ تن)، ۲۶ درصد رشد نشان می دهد.

شرکت های یاد شده در ماه آذر، ۱۳۵ هزار و ۹۱۴ تن ماده معدنی استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۸۳ هزار و ۹۴۱ تن)، حاکی از افزایش ۶۲ درصدی استخراج است.


 

منبع: ایمیدرو

ارسال نظر