|
کدخبر: 106234

رکوردی دیگر در فولاد خوزستان

میزان فروش ماهیانه شرکت در خرداد ماه امسال ۱۷،۶۷۸،۶۶۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به اردیبهشت ۹۹ افزایش ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

معدن رکوردی دیگر در فولاد خوزستان

مقایسه فروش شرکت در خرداد ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۲ درصد افزایش یافته است.

فروش داخلی شرکت در ماه خرداد ۱۰،۲۴۰،۴۴۰ میلیون ریال بوده است که کاهش ۵ درصدی را نسبت به اردیبهشت ۹۹ نشان می‌دهد و علت آن کاهش مقدار فروش می‌باشد.

بیشترین فروش تولیدات شرکت در خرداد ماه، بلوم و بیلت داخلی بوده است.

کمترین میزان فروش تولیدات شرکت در خرداد ماه، گندله بوده است.

فروش صادراتی شرکت در خرداد ماه امسال مبلغ ۷،۴۳۸،۲۲۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته ۲۵۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین فروش صادراتی تولیدات شرکت در خرداد ماه امسال، بلوم و بیلت صادراتی بوده است.

کمترین فروش صادراتی تولیدات شرکت در خرداد ماه امسال، ورق بوده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد۹۹ در مجموع مبلغ ۴۸،۰۹۵،۱۶۰ میلیون ریال فروش داشته است.که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ افزایش ۲۶ درصدی داشته است.

ارسال نظر