|
کدخبر: 199436

اقدامات موثر فولاد مبارکه در دوران کرونا

جامعه شناس و استادیار دانشگاه گفت: در ایام شیوع کرونا، ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه در حافظه جمعی ایرانیان ثبت می شود و آیندگان از آن به نیکی یاد خواهند کرد.

صنعت و معدن اقدامات موثر فولاد مبارکه در دوران کرونا

عالیه شکربیگی در توضیح ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: با شیوع کرونا، جامعه در برهه ای از تاریخ قرار گرفته است که با مرگ های عدیده دست به گریبان است و در این شرایط اهمیت مسئولیت های اجتماعی بیش از پیش مهم می شود.

وی افزود: در شرایطی که مدیریت کرونا آنگونه که شایسته بود نتوانست در کشور اجرا شود، اهمیت مسئولیت های اجتماعی شرکت فولاد مبارکه دوچندان می شود؛ چراکه اگر این اقدام شایسته نبود ما با تلفات و چالش های بیشتری در کشور مواجه می شدیم.

این جامعه شناسی و استادیار دانشگاه توضیح داد: در ایام شیوع کرونا، ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه در حافظه جمعی ایرانیان ثبت می شود و آیندگان از آن به نیکی یاد خواهند کرد.

وی گفت: شرکت فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین واحد اقتصادی و صنعتی کشور با ایفای مسئولیت های اجتماعی منجر به تقویت سرمایه های اجتماعی می شود و اعتماد مردم را ارتقا می دهد چراکه این نکته مهم است که مردم داوران خاموش جامعه هستند و به خوبی درک می کنند در بزنگاه ها، چه سازمان و صنعتی به داد آنها رسید!

گفتنی است با شیوع کرونا شرکت فولاد مبارکه در چندین گام به یاری سیستم سلامت کشور شتافت. در ابتدا با تامین مواد ضدعفونی کننده و ماسک و در گام بعدی با تامین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر. در شرایطی که این شرکت با محدودیت شدید برق مواجه بود و تولید بزرگترین واحد صنعتی کشور کاهش یافت اما باز هم پلنت های اکسیژن ساز فولاد مبارکه از کار نیفتاد و روزانه ۱۴۰ تن اکسیژن مورد نیاز بیمارستانها تامین شد تا در موج سهمگین دلتا تلفات کرونا کنترل شود. تاکنون شرکت فولاد مبارکه در راستای مسئولیت اجتماعی، بیش از ۲۰ هزار تن اکسیژن رایگان دراختیار مراکز درمانگر کشور قرار داده است.

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...