|
کدخبر: 189807

گسترش نیوز گزارش می‌دهد؛

گزارش قیمت محصولات فولادی در بازار+ جدول

محصولات فولادی با اشکال گوناگون در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و قیمت آنها نیز همچون سایر محصولات تحت تاثیر عوامل متعددی دستخوش تغییر است که در مجموع تاثیر خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر انواع صنایع می‌گذارند.

صنعت و معدن گزارش قیمت محصولات فولادی در بازار+ جدول

قیمت محصولات فولادی همچون تیرآهن، میلگرد، پروفیل، ناودانی، ورق، نبشی، تسمه، مفتول، خاموت و ورق گالوانیزه به تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر است:

 

 

 

قیمت روز تیرآهن

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۲۲

۱،۷۸۸،۹۹۰

تیرآهن ۱۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۵۵

۲،۳۸۵،۳۲۱

تیرآهن ۱۶

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۹۵

۲،۹۳۵،۷۷۹

تیرآهن ۱۸

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۲۵

۳،۷۶۱،۴۶۷

تیرآهن ۲۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۷۶

۴،۶۳۳،۰۲۷

تیرآهن ۲۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۱۵

۶،۰۵۵،۰۴۵

تیرآهن ۲۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۶۹

۶،۹۵۴،۱۲۸

تیرآهن ۲۷

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۴۳۴

۷،۴۵۸،۷۱۵

تیرآهن ۳۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۵۰۰

۸،۹۴۴،۹۵۴

قیمت روز میلگرد

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

امیر آباد

کلاف

۴.۵

------

هر کیلو میلگرد ۸

ظفر بناب

شاخه

۶

۱۶۴،۳۰۲

هر کیلو میلگرد ۱۰

ظفر بناب

۱۲ متری

۷.۵

۱۶۲،۴۶۷

هر کیلو میلگرد ۱۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۱

۱۶۲،۴۶۷

هر کیلو میلگرد ۱۴

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۵

۱۶۰،۶۳۳

هر کیلو میلگرد ۱۶

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۹

۱۶۰،۶۳۳

هر کیلو میلگرد ۱۸

ظفر بناب

۱۲ متری

۲۵

۱۶۰،۶۳۳

هر کیلو میلگرد ۲۰

ظفر بناب

۱۲ متری

۳۰

۱۶۰،۶۳۳

هر کیلو میلگرد ۲۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۳۶

۱۶۰،۶۳۳

هر کیلو میلگرد ۲۵

ظفر بناب

۱۲ متری

۴۷

۱۶۰،۶۳۳

هر کیلو میلگرد ۲۸

ظفر بناب

۱۲ متری

۵۶

۱۶۰،۶۳۳

هر کیلو میلگرد ۳۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۷۵

۱۶۰،۶۳۳

قیمت روز پروفیل

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

کیان پرشیا

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۴.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۵.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۶.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۷

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۹.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۹

۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۶

۲۴۳،۱۱۹

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۷

۲۴۳،۱۱۹

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۵

۲۴۳،۱۱۹

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۹

۲۴۳،۱۱۹

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۸

۲۴۳،۱۱۹

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۳

۲۴۳،۱۱۹

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۷

۲۴۳،۱۱۹

قیمت روز ناودانی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

ناب تبریز

۶ متری

۴۲

------

هر کیلو ناودانی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۴۴

۱۶۶،۰۵۵

هر کیلو ناودانی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۵۲

۱۶۶،۰۵۵

هر کیلو ناودانی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۶۴

۱۶۶،۰۵۵

هر کیلو ناودانی ۱۴

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۵۵

۱۶۶،۰۵۵

هر کیلو ناودانی ۱۶

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۷۰

۱۶۶،۰۵۵

هر کیلو ناودانی ۱۸

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

گیلان

---

---

۲۲۲،۹۳۵

هر کیلو ورق ۱۰

گیلان

---

---

۲۲۴،۷۷۰

هر کیلو ورق ۱۲

گیلان

---

---

۲۲۲،۹۳۵

هر کیلو ورق ۱۵

گیلان

---

---

۲۲۲،۹۳۵

هر کیلو ورق ۲۰

فولاد مبارکه

---

---

-------

هر کیلو ورق ۲۵

فولاد مبارکه

---

---

-------

قیمت روز نبشی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

ناب تبریز

۶ متری

۹

-------

هر کیلو نبشی ۴

ناب تبریز

۶ متری

۱۵

۱۶۵،۱۳۷

هر کیلو نبشی ۵

ناب تبریز

۶ متری

۲۲

۱۶۵،۱۳۷

هر کیلو نبشی ۶

ناب تبریز

۶ متری

۳۲

۱۶۵،۱۳۷

هر کیلو نبشی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۵۸

۱۶۵،۱۳۷

هر کیلو نبشی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۹۰

-------

هر کیلو نبشی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۱۳۰

-------

قیمت روز ورق سیاه

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

 

رول

۱۲

-------

هر کیلو ورق سیاه ۳

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۲۵،۶۸۸

هر کیلو ورق سیاه ۴

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۲۵،۶۸۸

هر کیلو ورق سیاه ۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۲۴۴،۰۳۶

هر کیلو ورق سیاه ۶

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۲۴۸،۶۲۳

هر کیلو ورق سیاه ۸

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۲۴۸،۶۲۳

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۲۵۸،۷۱۵

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۲۴۸،۶۲۳

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۲۴۸،۶۲۳

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

---

قیمت روز مفتول

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

---

-------

هر کیلو زیگزاگ

---

---

---

-------

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

---

۱۸۹/۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

---

۱۸۷/۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

---

-------

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

---

-------

قیمت روز ورق گالوانیزه

کارخانه

رول

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

کاشان

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

کاشان

بلند

-------

۳۰۳/۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

کاشان

بلند

-------

۳۰۱/۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

کاشان

بلند

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

کاشان

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

کاشان

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

کاشان

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

کاشان

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

کاشان

بلند

-------

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

کاشان

کوتاه

-------

-------

منبع: آسرون

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...