|
کدخبر: 142722

معافیت ۱۰۰ میلیون دلار ماشین آلات مستعمل

بررسی آمار عملکرد هشت ماهه امسال گویای آن است که بالغ بر یک میلیارد و ۱۴۲.۷۶ میلیون دلار ماشین آلات بخش صنعت و معدن در قالب دو هزار و ۴۳۰ فقره مشمول معافیت گمرکی شدند.

صنعت و معدن معافیت ۱۰۰ میلیون دلار ماشین آلات مستعمل

باستناد جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت حاکی است، عملکرد این بخش در دوره فروردین لغایت آبان ماه از نظر تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۹.۵ و ۳۸.۱ درصد کاهش نشان می دهد.

سال گذشته در قالب دو هزار و ۶۸۵ فقره ماشین الات این بخش از معافیت گمرکی به ارزش یک میلیارد و ۸۴۵.۲ میلیون دلار برخوردار شدند.

برابر آمار این بخش، در هشت ماهه امسال تعداد ۳۴۷ فقره ماشین آلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی به میزان ۱۰۰.۶۹ میلیون دلار از این امکان برخوردار شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد ۲.۴ درصد و از نظر ارزش ۳۰.۱ درصد رشد را ثبت کرد.

سال گذشته تعداد ۳۳۹ فقره به ارزش ۷۷.۳۷ میلیون دلار ماشین آلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی شده بودند.

۶۸.۱ میلیون دلار معافیت گمرکی مواد اولیه

وزارتخانه مزبور در این آمار افزوده است، تعداد ۵۵۹ فقره مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش ۶۸.۱۸ میلیون دلار در هشت ماهه امسال از این امکان برخوردار شدند که در مقایسه با هشت ماهه ابتدایی سال ۹۸ از نظر تعداد ۱۱.۸ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۶.۹ درصد افزایش داشت.

پارسال تعداد ۶۳۴ فقره مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش ۶۳.۷۹ میلیون دلار برخوردار شده بودند.

وزارت صنعت،‌معدن و تجارت در هفت ماهه امسال آمار داد: تعداد دو هزار و ۲۹ فقره مجوز برای ماشین آلات و ۲۹۳ ماشین آلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی به ارزش ۹۵۵ میلیون و ۴۷۰ هزار دلار و ۷۵ میلیون و ۶۴۰ هزار دلار صادر شد که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد ۱۴.۸ درصد و نیز یک درصد کاهش داشت

هفت ماه ابتدایی پارسال دو هزار و ۳۸۱ فقره مجوز برای ماشین آلات و ۲۹۶ ماشین آلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی صادر شد.

همچنین در این مدت ۴۸۲ فقره مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش ۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار صادر شده که به لحاظ تعداد نسبت به صدور ۵۵۳ فقره در مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۸ درصد کاهش داشت.

 

منبع: ایرنا

ارسال نظر