|
کدخبر: 137262

حمایت فولادساز بزرگ کشور ازشیوه نامه جدید عرضه فولاد

حمیدرضا عظیمیان - مدیرعامل فولاد مبارکه:

صنعت و معدن حمایت فولادساز بزرگ کشور ازشیوه نامه جدید عرضه فولاد

با عنایت به مسئولیت مهم و حساس دولت در تنظیم بازار، این شرکت موظف است دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و از جمله شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را دقیقا ‌اجرا نموده و امیدواریم با همراهی و مساعدت همه دست اندرکاران خانواده فولاد شاهد آرامش بازار و تأمین حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشیم.

بدیهی است مسئولین محترم وزارت ذی ربط نیز با آغوش باز از نظرات کارشناسی صاحبنظران بخش فولاد استقبال خواهند نمود.

 

خبرنگار: بهروز راعی

ارسال نظر