|
کدخبر: 104549

طرحی جدید برای سهام عدالت/فیلم

سهام عدالت فارغ از اینکه اساسا دست پخت کدام دولت و وزیر و مسئول است و تا چه حد نسبت به مسیری که از ابتدا تاکنون طی کرده انتقاد وجود دارد، امروز به عنوان یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد سیاسی کشور محسوب میشود.

شهر خبر طرحی جدید برای سهام عدالت/فیلم
منبع: اکو ایران

ارسال نظر