|
کدخبر: 128391

پشت پرده صدور مجوز برای برنامه فردوسی پور

پاسخ استعلام از مراجع مسئول مانع ساخت برنامه عادل فردوسی‌پور شد.

سینما و تلویزیون پشت پرده صدور مجوز برای برنامه فردوسی پور

علی سعد سرپرست معاونت کاربران ساترا در رشته توییتی درباره برنامه «۹۹» با اجرای عادل فردوسی‌پور که قرار بود در بستر اینترنت پخش شود ولی مجوز نگرفت، نوشت: «شرط طرح برنامه‌ها در شورای موافقت کلی انتشار، عدم وجود موانع حقوقی، قضایی و امنیتی است که در مورد برنامه ۹۹ دریافت مکتوب استعلام مراجع مسئول، عملا موضوع قابل طرح و بررسی توسط شورای مذکور نبود.

حیطه مسولیتی ساترا فقط تصمیمات رسانه‌ای است لذا در صورت وجود ملاحظات استعلامی، دعاوی حقوقی و یا پرونده‌های قضایی، ساترا امکان بررسی تقاضاهای رسیده را نخواهد داشت.

اصل پایه‌ای حرکت ساترا، حمایت از رسانه‌ها و محتوای داخلی در کنار شفافیت و قاعده‌مندی تصمیمات است. ساترا در حیطه مسولیتی خود، به اعلان شفاف دلایل تصمیمات، متعهد است.»

 

منبع: سینما دیلی

ارسال نظر