|
کدخبر: 175730

نامزدهای انتخاباتی به موضوع «سرباز حرفه‌ای» نپردازند

سخنگوی نیرو‌های مسلح گفت: کاندیدا‌های ریاست جمهوری به هیچ عنوان مجاز نیستند که برای جذب رای به موضوعاتی مانند سرباز حرفه‌ای بپردازند.

سیاست داخلی نامزدهای انتخاباتی به موضوع «سرباز حرفه‌ای» نپردازند

 سرتیپ «ابوالفضل شکارچی» درباره اینکه آیا کاندیدا‌های ریاست جمهوری مجاز هستند برای جذب رای به موضوعاتی مانند سرباز حرفه‌ای بپردازند، گفت: پرداختن به موضوع سرباز حرفه‌ای مستلزم کار کارشناسی در ستاد کل نیرو‌های مسلح است، به عبارت دیگر، هر آنچه در اقتدار دفاعی کشور اثر داشته باشد و بتواند از ظرفیت عظیم جوانان کشور استفاده کند و منافع جوانان را هم مد نظر داشته باشد، ستاد کل نیرو‌های مسلح به آن می‌پردازد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح افزود: البته نتیجه این کار‌های کارشناسی به گونه‌ای خواهد بود که علاوه بر توجه به جوانان، آسیبی هم به امنیت و منافع ملی و قدرت بازدارندگی کشور وارد نمی‌شود؛ با این توضیح که تمام ملاحظاتی که درباره جوانان عزیز کشور وجود دارد نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

سخنگوی نیروهای مسلح گفت: کاندیدا‌های ریاست جمهوری مجاز نیستند به موضوع «سرباز حرفه‌ای» بپردازند.

شکارچی اظهار داشت: کاندیدا‌های ریاست جمهوری به هیچ عنوان مجاز نیستند که برای جذب رای به موضوعاتی مانند سرباز حرفه‌ای بپردازند؛ آن‌ها می‌دانند که نباید بعضی کلیدواژه‌هایی که صرفاً کاربرد انتخاباتی دارد را استفاده کنند.

منبع: میزان

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...