|
کدخبر: 141966

کلسترول خون و کرونا چه ارتباطی با هم دارند؟

محققان دریافتند گیرنده کلسترول خوب HDL در تسهیل ورود کروناویروس به سلول‌های میزبان انسانی نقش دارد.

کرونا ویروس از طریق پیوند پروتئین ویروسی به گیرنده سطح سلولی موسوم به ACE ۲، سلول‌های میزبان را آلوده می‌کند.

محققان مؤسسه بیوفناوری چین دریافتند گیرنده نوع ۱ B (SR-B ۱) در کلسترول HDL موجبل تسهیل ورود کروناویروس وابسته به ACE ۲ می‌شود.

تیم تحقیق دریافت زیرمجموعه S ۱ کرونا ویروس با کلسترول، و احتمالاً با HDL، پیوند یافته و جذب ویروسی را افزایش می‌دهد و تجلی SR-B ۱ موجب تسهیل ورود کروناویروس به سلول‌های ACE ۲ می‌شود.

یافته‌ها نشان می‌دهد که SR-B ۱ به عنوان فاکتور میزبان عمل کرده و ورود کروناویروس را تسهیل می‌ماید.

از اینرو پژوهشگران معتقدند SR-B ۱ می‌تواند هدف درمانی احتمالی در پیشگیری از عفونت کووید ۱۹ باشد.

 

منبع: کارگر آنلاین

ارسال نظر