|
کدخبر: 152473

گرانی وام مسکن در هفته سوم بهمن ماه + نمودار

هفته سوم بهمن ماه بیشترین میزان گرانی وام مسکن را در تمام روزهای سپری شده از ماه بهمن را داشته است، اما این رقم باز هم از دی ماه پایین تر بوده است. درهمین خصوص نرخ سود وام مسکن در چهارشنبه هفته پیش به ۲۰.۷ درصد رسید.

راه و مسکن گرانی وام مسکن در هفته سوم بهمن ماه + نمودار

در هفته سوم بهمن ماه خرید وام مسکن در هفته سوم بهمن ماه پس از ثبت ارزان ترین روز در یکشنبه ۱۲ بهمن ماه دوباره مسیر گرانی را از سر گرفت. تداوم گرانی در هفته اخیر سبب شد تا در روز چهارشنبه قیمت وام مسکن به گران ترین حد خود در هفته اخیر برسد. با این وجود اما همواره قیمت اوراق نه از ۵۰ هزار تومان پایین تر آمد و نه از ۶۰ هزار تومان بالاتر رفت. این نوسانات هزینه وام مسکن را در چه محدوده ای قرار داده و چه تاثیری را بر نرخ سود وام مسکن در این هفته گذاشته است؟

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالک آن‌ها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کند. ‌در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد.

هزینه خریداوراق مسکن

در ابتدای هفته اخیر قیمت متوسط هر ورق ۵۳ هزار تومان به دست آمده بود که نهایتا این رقم با ۶۰۰ تومان کاهش به ۵۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

افزایش قیمت اوراق در روز یکشنبه این مبلغ را به ۵۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسانده و پس از آن روند کاهش قیمت اوراق این متغیر را در سطح ۵۲ هزار و ۴۰۰ تومان قرار داد.

از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین ۱۴۰ میلیون تومان و برای متاهلین را ۲۴۰ میلیون تومان اعلام کرده است، مجرد ها نیازمند خرید ۲۸۰ ورق و متاهلین ۴۸۰ ورق خواهند بود.

بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور اخذ وام مسکن در هفته ای که گذشت برای مجردها در روز شنبه ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در روز چهارشنبه ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان محاسبه شد.

 این رقم در ابتدای هفته برای متاهلین ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ثبت شده بود که در انتها با ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش به ۲۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

تغییر قیمت وام مسکن در روزهای هفته گذشته به مراتب بیشتر از هفته قبل بوده است. این تغییرات برای مجردین و متاهلین هزینه وام مسکن را افزایشی قابل توجه داده است.

نکته مهم در مورد قیمت وام مسکن در ماه بهمن آن بوده است که هزینه اخذ وام مسکن در هفته اخیر بین تمامی روزهای این ماه در بالاترین میزان خود قرار داشته است. با این حال این افزایش به حدی نبوده که بتواند قیمت اوراق را از مرز ۶۰ هزار تومان بالاتر ببرد.

این اتفاق در محاسبه هزینه کل وام مسکن سبب شد که همواره قیمت وام برای مجردین تاکنون پایین تر از ۱۷ میلیون تومان و برای متاهلین کمتر از ۲۹ میلیون تومان باشد.

گرانترین روز نیز در این هفته به نام چهارشنبه ۱۵ بهمن ثبت شده و ارزان ترین روز آن در یک شنبه ۱۲ بهمن رقم خورد.

اما هزینه ای که متقاضیان برای اخذ وام مسکن می پردازند در نهایت سود قیمت اوراق را از حد اسمی خود جدا کرده و حد بالاتری پیدا می کند.

اوراق+تسه

نرخ سود موثر

بانک مسکن نرخ اسمی اوراق را در محدوده ۱۷.۵ درصد عنوان کرده است. با توجه به اینکه متقاضیان دو هزینه را برای دریافت وام می پردازند محدوده این رقم دیگر ۱۷.۵ درصد نخواهد بود.

هزینه نخست را مجردین و متاهلین برای دریافت وام مسکن و هزینه ثانویه مبلغی است که آنها در طول ۱۲ سال به بانک مسکن باز پرداخت می کنند.

روند محاسبات نرخ سود نشان می دهد که در روز یکشنبه کمترین حد این متغیر ثبت شده که برابر با ۲۰.۲ درصد بوده است.

بعد از آن روند صعودی نرخ سود این رقم را در روز چهارشنبه به ۲۰.۷ درصد رساند. این بالاترین نرخ سود وام مسکن در بهمن ماه بوده است.

هزینه کل وام مسکن در طول ۱۲ سال

 در همین خصوص نهایتا خالص هزینه های مجردینی که در تمامی روزهای هفته گذشته برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و بایستی آن را در طول ۱۲ سال به بانک باز پرداخت کنند دامنه نوسانی موازی با نرخ سود وام مسکن داشته است. بر این اساس خالص هزینه پرداختی مجردین در روز شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۷۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود و در انتهای هفته ۱۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شد. این رقم برای متاهلین از ۳۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به میلیون تومان رسید.

هزینه ای که در مجموع متقاضیان وام مسکن درازای دریافت وام می پردازند روندی همگون با روند سود و هزینه اوراق داشته است.

بنابراین این متغیر نیز پس از آنکه در روز یکشنبه به ارزان ترین حد خود رسید مسیر گرانی وام شروعی دوباره پیدا کرده و به بالاترین حد خود در روز چهارشنبه رسید.

مقایسه آمار این هفته وام مسکن با هفته قبل خود نشان می دهد که باوجود آنکه وام مسکن در هفته های اول و دوم بهمن ماه روند ارزانی داشته اما در هفته سوم این مسیر به یکباره وارد محدوده گرانی شده است. بطوریکه روز چهارشنبه گرانترین روز وام مسکن در بین روزهای بهمن ماه بوده است.

 

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر