|
کدخبر: 155551 شروین اشیدری

گسترش نیوز از نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گزارش می‌دهد:

دلخوری شدید قطعه سازان از شرکت های فولادی

سخنگوی انجمن قطعه سازان خودرو به بحث ارتباط صنعت فولاد، خودرو و قطعه در نشست خبری امروز اشاره کرد.

خودرو دلخوری شدید قطعه سازان از شرکت های فولادی

فرهاد بهنیا، سخنگی انجمن قطعه سازان اظهار کرد: فولاد در حقیقت زنجیره چندتایی دارد که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه، کنسانتره، گندله و... است. درگروه های بعدی فولادسازان و پس از آن تولیدکنندگان پروفیل قرار دارند.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ قیمت مواد اولیه صنعت فولاد به قیمت جهانی رسید. فولادسازان سال ها با قیمت نصف مواد اولیه می‌خریدند و با قیمت ارز آزاد فروش داشتند و سودهای بسیار هنگفتی بردند. این در حالی است که خودروسازان به شدت زیان می کردند.

بهنیا گفت: آنچه که به صنعت خودرو مربوط می‌شود آن است که گفته شد ظرفیت ارائه فولاد به خودروسازان کم شود. در این حالت شرایط به سمتی می‌رود که یا تولیدکننده متوقف شود یا قیمت ها بالا رود.

سخنگوی انجمن قطعه سازان افزود: شرکت های فولادسازی دست از سر تولیدکنندگان داخلی به خصوص قطعه سازان بردارند. شرایط بسیار خطرناک است و منجر به افزایش قیمت ها و حتی تعطیلی برخی از تولیدکنندگان می شود.

وی در پایان اشاره ای به بحث اخذ مالیات کرد و گفت: تولیدکنندگان درخواست دارند روش اخذ مالیات تغییر کند. حسابرسی برخی از واحدهای تولیدی انجام شده اما بعد از گذشت چندین سال دوباره گفته می‌شود که این حسابرسی ها مورد قبول نیست.

ارسال نظر