|
کدخبر: 142972

اقدام ویژه مجلس برای تنظیم بازار خودرو

طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضای کاذب شش تا هفت میلیونی برای خودرو وجود دارد به همین علت اولویت مجلس علاوه بر کیفیت، تنظیم قیمت خودرو و عرضه و تقاضا و واقعی کردن تقاضاست.

خودرو اقدام ویژه مجلس برای تنظیم بازار خودرو

مصطفی طاهری با اشاره به اینکه میزان تقاضا و عرضه خودرو همخوانی ندارد، افزود: مجلس در این زمینه ورود کرده است تا بازار را تنظیم کند.

وی اضافه کرد: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده است که خودرو در بورس عرضه و در آنجا کشف قیمت و تک نرخی شود و این موجب واقعی شدن تقاضا و تنظیم قیمت می شود.

طاهری با اشاره به انحصار خودرو گفت: افزایش تولید خودرو داخلی و رقابتی کردن آن با استفاده از خودروساز خصوصی و همچنین واردات از جمله اهداف مجلس است.

 

منبع: تحلیل بازار

ارسال نظر