|
کدخبر: 127326

پرستاری از کودکان ، حکم یک دادگاه برای ضرب و جرح عمدی

رئیس شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ ارومیه حکم جایگزین نگهداری و پرستاری را به عنوان محکومیت خاص برای ایراد ضرب و جرح عمدی صادر کرد.

محسن مرادی اوجقاز، قاضی  شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه، در خصوص پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی بدون آثار، به جای مجازات زندان، متهمان را در راستای حبس زدایی و پیشگیری از بزهکاری مکرر به نگهداری و پرستاری از کودکان بیمار به میزان ۸۰ ساعت به عنوان خدمات عمومی رایگان به مرکز و موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان/مرکز اقامتی درمانی کودکان بیمار محکوم کرد.

 

منبع: آخرین خبر

ارسال نظر