|
کدخبر: 135823

محدودیت تردد به این شرط شامل خبرنگاران نیست

سیما سادات لاری در مورد وضعیت تردد خبرنگاران این توضیحات را بیان کرد

جامعه محدودیت تردد به این شرط شامل خبرنگاران نیست

وی درخصوص چگونگی وضعیت تردد خبرنگاران در ساعات منع تردد، اظهار کرد: اگر به تشخیص خبرگزاری و رسانه لازم باشد خبرنگارانی پس از ساعت ۲۱ تردد کنند باید شماره پلاک خودرو توسط خبرگزاری به پلیس اعلام شود.

البته همه باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کنیم که خودروهای محدودی از ساعت ۲۱ به بعد تردد کنند چون حتی خودروهای دولتی هم اگر هماهنگ نکنند مشمول جریمه می‌شوند. اگر قرار باشد همه جز استثنا قرار گیرند دیگر محدودیت مفهوم ندارد. هرکس هرجایی مشغول به کار است، صنف مربوطه باید شرایط را به او اعلام کند.

 

 

منبع: ايسنا

ارسال نظر