|
کدخبر: 130912

گلایه هاشمی از تعطیل نشدن پایتخت

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هفته گذشته پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای تهران را مطرح کردم ولی ستاد مقابله با کرونا و دولت حمایتی را به این پیشنهاد نداشت.

جامعه گلایه هاشمی از تعطیل نشدن پایتخت

محسن هاشمی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران درباره وضعیت کرونا در پایتخت اظهارکرد: هفته گذشته پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای تهران را مطرح کردم ولی ستاد مقابله با کرونا و دولت حمایتی را به این پیشنهاد نداشت و از این اتفاق متأسفیم.

وی افزود: وضعیت اقتصادی کشور اگر مناسب بود مقابله با کرونا بهتر انجام می‌گرفت ولی از آنجایی که وضعیت اقتصادی خوب نیست پول و اعتباری هم برای جبران خسارات ناشی از کرونا موجود نیست.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درحال‌حاضر به دلیل وجود مشکلات، به اقتصاد معیوب بها داده شده است، گفت: به دلیل نبود شرایط اقتصادی مناسب نتیجه وضعیت کرونا شرایط فعلی و شیوع بیشتر ویروس شده است.

گلایه هاشمی از تعطیل نشدن پایتخت

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هفته گذشته پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای تهران را مطرح کردم ولی ستاد مقابله با کرونا و دولت حمایتی را به این پیشنهاد نداشت.

محسن هاشمی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران درباره وضعیت کرونا در پایتخت اظهارکرد: هفته گذشته پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای تهران را مطرح کردم ولی ستاد مقابله با کرونا و دولت حمایتی را به این پیشنهاد نداشت و از این اتفاق متأسفیم.

وی افزود: وضعیت اقتصادی کشور اگر مناسب بود مقابله با کرونا بهتر انجام می‌گرفت ولی از آنجایی که وضعیت اقتصادی خوب نیست پول و اعتباری هم برای جبران خسارات ناشی از کرونا موجود نیست.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درحال‌حاضر به دلیل وجود مشکلات، به اقتصاد معیوب بها داده شده است، گفت: به دلیل نبود شرایط اقتصادی مناسب نتیجه وضعیت کرونا شرایط فعلی و شیوع بیشتر ویروس شده است.

منبع: مهر

ارسال نظر