|
کدخبر: 191849

اختصاصی گسترش‌ نیوز:

تنها ۱۳۱ کشور از ایران در واکسیناسیون موفق تر بودند!

واکسیناسیون کرونا در جهان به سرعت در حال انجام است و متاسفانه در ایران موج های کرونا یکی پس از دیگری کشور را در می نوردند.

تجارت تنها ۱۳۱ کشور از ایران در واکسیناسیون موفق تر بودند!

تا کنون پنج واکسن مجوز مصرف عادی از FDA (دپارتمان غذا و داروی فدرال آمریکا) و به تبع آن سازمان جهانی بهداشت برای واکسن های مختلف صادر شده است که عبارت از: فایزر_بیون تک، مدرنا، نوواکس، جانسون اند جانسون (آمریکا) آکسفورد_آسترازنکا (انگلیس، سوئد و کره)، و همچنین مجوز مصرف اضطراری واکسن های اسپوتنیک وی (روسیه)، سینوفارم و سینوواک (چین) و بهارات (هند) را صادر کرده است.

تا این لحظه مجموعا ۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دوز واکسن مختلف به مردم سراسر جهان تزریق شده است و برای واکسیناسیون عمومی مردم جهان حدود ۱۲ میلیارد دوز واکسن دیگر نیز نیاز است که البته رفته رفته بر تعداد واکسن های تولیدی در جهان نیز افزوده می شود. با این حال در ایران وضعیت واکسیناسیون بر اساس شاخص های جهانی و منطقه ای وضعیت بسیار ناگواری دارد و حتی در شاخص های منطقه ای، علی رغم ادعاهای بی پایه و اساس وزیر پرحاشیه بهداشت مبنی بر درخشان بودن مدیریت ایران در بحران کرونا، نیز در وضعیت بغرنجی به سر می برد.

واکسن_کرونا

کدام کشورها به واکسیناسیون اهمیت داده اند؟

کشورهای پیشتاز در واکسیناسیون کرونا در جهان را در ادامه به شرح ذیل مشاهده می کنید:

۱. پادشاهی امارات متحده عربی با دریافت ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دوز واکسن فایزر، مدرنا، آسترازنکا و سینوفارم، ۸۱/۵ درصد از جمعیت خود را با یک دوز و ۷۳ درصد جمعیت خود را با دو دوز تزریق، واکسینه کرد.

۲. کشور جمهوری مالت در جنوب اروپا با ۸۰۰ هزار دوز، ۸۰/۵ درصد جمعیت خود را یک بار و ۷۸/۸ درصد جمعیت خود را واکسینه کرده است.

۳. پادشاهی بحرین، با ۲/۴ میلیون دوز تزریق واکسن تا کنون ۶۸/۲ درصد جمعیت خود را برای بار اول و ۶۴/۹ درصد از جمعیت خود را واکسینه کردند.

۴. جمهوری شرقی اروگوئه با تزریق ۴/۹ میلیون دوز واکسن ۷۵ درصد از جمعیت خود را برای یک بار و ۶۶ درصد جمعیت خود را برای بار دوم واکسینه کرده است.

۵. سنگاپور با تزریق ۸ میلیون دوز واکسن ۷۶/۴ درصد جمعیت خود را برای بار اول واکسینه کرده است و همچنین ۶۶/۸ درصد جمعیت خود را برای بار دوم واکسینه کرد.

۶. پادشاهی قطر با تزریق ۴ میلیون دوز واکسن ۷۵/۴ درصد جمعیت خود را برای بار نخست و ۶۴/۲ درصد از مردم خود را برای مرتبه دوم واکسن زده اند.

۷. جمهوری شیلی با تزریق ۲۵ میلیون ۷۰۰ هزار دوز واکسن در رتبه هفتم جدول واکسیناسیون بر مبنای تراکم جمعیت واکسینه شده خود هستند. این کشور ۷۳/۱ درصد از مردم خود را دستکم برای یک مرتبه و ۶۵/۱ درصد از مردم خود را برای مرتبه دوم واکسینه کرده است.

۸. مشترک المنافع کانادا نیز با تزریق ۵۰/۵ میلیون دوز واکسن ۷۲/۴ درصد از جمعیت خود را برای یک مرتبه و ۶۲/۱ درصد جمعیت خود را نیز برای یک نوبت واکسینه کرد.

۹. پادشاهی بوتان با تزریق ۱ میلیون دوز واکسن توانسته در رتبه نهم جدول واکسیناسیون با توجه به تراکم جمعیت خود دست پیدا کند. بر این اساس ۷۰ درصد جمعیت این کشور دستکم یک نوبت و ۶۲/۳ درصد از جمعیت این کشور دو نوبت واکسن دریافت کرده اند.

۱۰. پادشاهی دانمارک نیز با تزریق ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دوز واکسن به مردم خود، ۷۳/۶ درصد از جمعیت و ۵۹/۳ درصد از جمعیت خود را تحت پوشش برنامه واکسیناسیون همگانی قرار داده است.

ایران در کدام رتبه قرار داد؟

کشور ایران نیز به دلیل عدم مجوز ورود واکسیناسیون فایزر، مدرنا و سایر واکسن های آمریکایی و انگلیسی و تاخیر در خرید آسترازنکا و همچنین بدقولی روسیه برای تحویل محموله های واکسن اسپوتنیک، تا کنون محوریت واکسیناسیون ایران با دو واکسن داخلی کووبرکت و واکسن سینوفارم چینی بوده و تا کنون ۱۲/۴ میلیون دوز تا کنون ۱۱/۷ درصد جمعیت ایران یک نوبت و ۳/۳ درصد از جمعیت ایران نیز دوز دوم واکسن خود را فارغ از میزان اثربخشی واکسن های داخلی، واکسینه شده اند که رتبه ایران بر اساس واکسیناسیون تجمیعی بر حسب تراکم جمعیت را تا مرحله ۱۳۲ جهان تنزل داده است. با این حال ادعاهای وزیر بهداشت مبنی بر چشمگیر بودن مدیریت ایران در کرونا، همچنان نمک به زخم مردم می پاشد.

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...