|
کدخبر: 172015

اینکوترمز در تجارت بین الملل - INCOTERMS

جهانی سازی انگیزه ای برای تجارت بین المللی ایجاد کرده است که روز به روز در حال افزایش است. هرگونه معامله در زمینه صادرات یا واردات شامل حمل و نقل کالا عمدتا از طریق دریا یا هوا و در برخی موارد از طریق حمل و نقل جاده ای میسر می باشد.

تجارت اینکوترمز در تجارت بین الملل - INCOTERMS

معاملات مربوط به صادرات و واردات اساساً به اسناد و اطلاعات بستگی دارد تا به راحتی در همه آژانس های مربوطه جریان یابد. در حقیقت لازم است قبل از ورود یا جابجایی کالاهای فیزیکی ، اطلاعات از قبل به آژانس های مربوط به هر بخش منتقل شود. در مورد تجارت بین الملل نیز به همین ترتیب ، با معرفی INCOTERMS منتشر شده توسط ICC یا اتاق بازرگانی بین المللی ICC or International Chamber of Commerce))در سال ۱۹۳۶ ، همه امور در همه کشورها بشکل استاندارد درآمده است.

INCOTERMS اصطلاحات استاندارد تجارت است که حقوق و تعهدات طرف های درگیر در تجارت را تعریف می کند. این مسئولیت خریدار و فروشنده را با تعریف معامله و جنبه های هزینه مربوط به معامله و به ویژه مربوط به حمل و نقل ، وظایف سفارشی و همچنین بیمه و غیره مشخص می کند.

اصولا اینکوترمزها به ۴ گروه E ، F ، C و D تقسیم می شوند.

گروه - E تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ

این گروه فقط شامل Ex-Works (تحویل در محل کار (محل تعیین شده) است. این اصطلاح نشان دهنده حداقل مسئولیت فروشنده است. مسئولیت فروشنده با تحویل کالا در محل کارخانه خود به پایان می رسد. بقیه ریسک و هزینه های مربوط به عهده خریدار است و باید از طریق نماینده او در مبدا انجام شود.

گروه - F تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ

از اصطلاحات FCA ، FAS و FOB تشکیل شده است. در این گروه فروشنده هزینه های حمل قبل از حمل را در مبدا و کالای اصلی و همچنین هزینه های مقصد را خریدار پرداخت می کند.

FCA - Free Carrier - تحویل به حمل کننده (محل تعیین شده) ؛ فروشنده کالا را به وسیله نقلیه معرفی شده به خریدار تحویل می دهد و مسئولیت وی با تحویل متوقف می شود. تخلیه ، حمل و نقل و همچنین بیمه از این نقطه به عهده خریدار است.

FAS - Free Alongside Ship تحویل رایگان در کنار کشتی (بندر بارگیری تعیین شده) - فروشنده تشریفات صادرات را انجام می دهد و بار را در کنار کشتی تحویل می دهد. از این مرحله به بعد ، خطر و هزینه ها از جمله حمل و نقل و بیمه به خریدار منتقل می شود.

 FOB - Free On Board تحویل رایگان تا روی عرشه ( بندر بارگیری تعیین شده )، فروشنده مسئول حمل و نقل داخلی ، ترخیص کالا از طریق صادرات و همچنین محموله های حمل شده در کشتی می باشد. هنگامی که بار تا کشتی حمل می شود ، خطر و مسئولیت به عهده خریدار است که هزینه حمل و نقل ، بیمه و مقصد را پرداخت می کند.

گروه - C تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل

تحت این گروه فروشنده ترتیبات مربوط به حمل و نقل را میسر میدارد و هزینه آن را پرداخت می کند اما خطری را به عهده نمی گیرد.

CFR - هزینه و کرایه حمل (بندر و مقصد تعیین شده) (Cost and Freight) - فروشنده هزینه حمل و نقل تا بندر مقصد را پرداخت می کند. بیمه و ریسک از زمانی که فروشنده محموله را در کشتی تحویل می دهد با خریدار است.

(Cost¡ Insurance & Freight) CIF - هزینه، بیمه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده) - فروشنده هزینه حمل و نقل و بیمه را پرداخت می کند اما به محض تحویل بار در کشتی ، خطر به خریدار منتقل می شود.

CPT – (Seller pays transportation cost) کرایه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده) ؛ فروشنده هزینه حمل و نقل را پرداخت می کند. خطر و بیمه از همان زمان تحویل بار به شرکت حمل و نقل توسط فروشنده به عهده خریدار است.

CIP - Carriage & Insurance Paid to - کرایه حمل و بیمه پرداخت شده تا (محل تعیین شده در مقصد) ؛ فروشنده حمل و نقل و بیمه را پرداخت می کند. این خطر هنگام خریدار محموله را به فروشنده تحویل می دهد.

گروه - D تحویل کالا در مقصد

تحت این گروه فروشنده تمام یا بیشتر خطر را می پذیرد و مسئولیت تحویل در مقصد را تا محل تحویل توافق شده بر عهده می گیرد.

DAF - Delivered at Frontier تحویل در مرز (محل تعیین شده) ؛ فروشنده مسئول حمل بار تا محل ورود به مقصد است. همچنین ریسک و مسئولیت بیشتر به خریدار منتقل می شود.

تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده)DES - - Delivered Ex Ship فروشنده ریسک می کند تا زمانی که کشتی با محموله به بندر مقصد برسد. سپس خطر از نقطه تخلیه شناور به بعد به سمت خریدار سوق پیدا می کند.

DEQ - Quay Duty Paid - تحویل در اسکله (عوارض پرداخت شده) (بندر مقصد تعیین شده) ؛ فروشنده مسئولیت پذیرفتن بار را پس از ترخیص کالا از واردات در مقصد و پرداخت عوارض گمرکی و تحویل آن به محل اسکله خریداران ، تحویل می دهد.

(Delivered Duty Paid) DDU - تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (محل مقصد تعیین شده- فروشنده مسئولیت تحویل بار در بندر مقصد را که خریدار مسئولیت ترخیص واردات ، عوارض واردات و تحویل را به عهده دارد ، بر عهده می گیرد.

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (محل مقصد تعیین شده)DDP - - فروشنده مسئولیت را تا زمان رسیدن بار به مقصد ، ترخیص از گمرک ، پرداخت عوارض و تحویل بار در بارانداز خریدار بر عهده می گیرد.

نویسنده: دکتر اسماعیل شاهسوندی ( عضو هیات علمی دانشگاه)

 

 

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...