|

بخوانید :

کدخبر: 222899

انتشار آمار تامین مالی از فرابورس در سال جاری + جدول

از ابتدای سال جاری تا کنون به روش‌های گوناگون عرضه اولیه انتشار اسناد خزانه و پذیره‌نویسی و نیز افزایش سرمایه شرکت‌ها در مجموع ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای شرکت‌ها و دولت در فرابورس ایران انجام شد.

یکی از مأموریت‌های ارکان بازار سرمایه از جمله فرابورس ایران، نقش تأمین مالی برای شرکت‌ها و دولت است که به وسیله انتشار انواع اوراق همچنین عرضه اولیه، پذیره‌نویسی سهام و سایر روش‌های تأمین مالی انجام می‌شود.

بر این اساس از محل عرضه اولیه به روش حراج توسط شرکت‌های غیردولتی در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی در فرابورس انجام شد که در سال جاری این رقم تا کنون به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یکی دیگر از ابزارها انتشار و فروش اسناد خزانه اسلامی است که توسط دولت انجام می‌شود که در سال گذشته از فرابورس ایران ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از فرابورس انجام شد که امسال این رقم به ۵۹.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین یکی از روش‌های دیگر تأمین مالی شرکت‌ها و دولت پذیره‌نویسی سهام و اوراق است که منتشر می‌شود در سال گذشته دولت از محل پذیره‌نویسی در فرابورس به تأمین مالی ۱۲۵.۷ هزار میلیارد تومان پرداخت امسال تأمین مالی دولت از طریق پذیره‌نویسی به ۳۹.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سازمان‌های دولتی در سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان تأمین مالی از فرابورس انجام دادند که در سال جاری هیچ تأمین مالی از این محل صورت نگرفته است، همچنین شرکت‌های غیردولتی و پذیره‌نویسی خصوصی سال گذشته ۵.۳ هزار میلیارد تومان از فرابورس صورت گرفته است که امسال این رقم به ۵.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

شبکه بانکی و شهرداری امسال و سال گذشته هیچگونه پذیره‌نویسی اوراق یا سهام در فرابورس نداشتند.

 یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی از طریق بازار فرابورس توافق بازخرید اسناد خزانه یا اوراق توسط بانک مرکزی است که سال گذشته از این محل ۴۳۹ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از فرابورس صورت گرفت امسال این رقم به ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت‌ها است که توسط شرکت‌های غیردولتی در فرابورس سال گذشته ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام شد امسال این رقم به ۸.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع در کل سال ۹۹ تأمین مالی صورت گرفته از فرابورس ایران به رقم ۱۹۴.۸ هزار میلیارد تومان رسید.

امسال تا کنون تأمین مالی مجموع دولت و بخش خصوصی و شرکت‌ها از فرابورس ایران به همه روش‌ها و همه ابزارها به ۱۱۷.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

عرضه+اولیه

منبع: اقتصاد آنلاین

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...