|
کدخبر: 146995

اتفاقی نو برای قرارداد‌های نفتی در بورس

وزیر نفت گفت: به دلیل کمبود منابع صندوق توسعه ملی و برای نخستین بار همه منابع مورد نیاز قرارداد‌های نفتی فقط از بازار سرمایه تامین خواهد شد.

بورس اتفاقی نو برای قرارداد‌های نفتی در بورس

بیژن زنگنه در حاشیه امضا ۸ قرارداد‌ طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با کمبود نقدینگی صندوق توسعه ملی، گفت: به دلیل محدودیت منابع صندوق توسعه ملی، همه منابع مورد نیاز قرارداد‌های نفتی برای نخستین بار، فقط از بازار سرمایه تامین خو اهد شد.

وی افزود: در حالی همه قرارداد‌ها و تجهیزات مورد نیاز فقط با پیمانکاران ایرانی و بدون پیوست منعقد خواهد شد که هم اکنون ۷۲ درصد ارزشی پروژه‌های درحال ساخت نفتی از تولیدکنندگان داخلی تامین شده است.

منبع: بورس پرس

ارسال نظر