کدخبر: 136673

۵ شرکت آماده عرضه اولیه در بورس

معاون ناشران و اعضا شرکت بورس از مدارک باقی مانده برای عرضه اولیه ۵ شرکت خبر داد و گفت: هر شرکتی مدارک را کامل کند، زودتر به عرضه اولیه می رسد.

بورس ۵ شرکت آماده عرضه اولیه در بورس

مجید نوروزی در خصوص آخرین وضعیت عرضه های اولیه سهام شرکت ها در بورس تهران به همفکران گفت: برای عرضه اولیه سهام شرکت فرآوری معدن اپال کانی پارس با سرمایه 2 هزار میلیارد تومانی، مهمترین مدرک باقی مانده گزارش ارزش گذاری است.

وی افزود: صورت جلسات مجامع دو دوره اخیر و روزنامه رسمی آنها، مجوز ثبت نزد سازمان بورس، پروانه فعالیت، تاییدیه نهاد ناظر و تعهدنامه ماده 43 ارزشگذار از مدارک باقی مانده این شرکت برای عرضه اولیه هستند.

این مقام مسئول درباره سایر شرکت های متقاضی ورود به بورس توضیح داد: پتروشیمی بوعلی سینا نیز در جریان عرضه قرار دارد و با ارائه تاییدیه نهاد ناظر و تعهدنامه ماده 43 ارزشگذار آماده عرضه اولیه می شود. تامین سرمایه تمدن هم از دیگر شرکت هایی است که درحال طی مراحل است و برای عرضه اولیه باید آخرین صورت های مالی میان دوره ای، پروانه بهره‌برداری، تاییدیه تغییرات هیات مدیره و تعهدنامه ماده 43 ارزشگذار را ارائه کند.

نوروزی ادامه داد: دو شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار و صنعت غذایی کورش هم برای عرضه باید پروانه فعالیت و تاییدیه نهاد ناظر را ارائه کنند. سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار باید نامه مدیریت، آخرین صورت های مالی میان دوره ای، فهرست دعاوی حقوقی با اهمیت و شرکت های زیرمجموعه ، پروانه بهره‌برداری، تاییدیه تغییرات هیات مدیره، تعهدنامه ماده 43 حسابرس و تعهدنامه ماده 43 ارزشگذار را نیز ارائه کند.

وی درخصوص زمان عرضه های اولیه گفت: هر زمان شرکت ها مدارک را تکمیل کنند در صف عرضه قرار می گیرند و هر شرکتی  مدارک را کامل کند، زودتر به عرضه اولیه می رسد.

منبع: بورس پرس

ارسال نظر