|
کدخبر: 123223

راهکار موثر فولاد مبارکه در حمایت از بورس

شرکت فولاد مبارکه از موافقت هیات مدیره با خرید سهام خزانه، شرایط و زمان بندی اجرا خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای شنبه شد.

بورس راهکار موثر فولاد مبارکه در حمایت از بورس

براین اساس، مژگان نامداری دبیر هیات مدیره اعلام کرد: با توجه به مباحث مطروحه درخصوص حمایت از ارزش سهام "فولاد" در بورس تهران از سوی شرکت پیشنهاداتی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته که یکی از راهکارهای موثر خرید سهام خزانه است. با توجه به اینکه فرآیند خرید سهام خزانه تابع دستور العمل خاصی در سازمان بورس است و در مواردی اجرای مفاد دستورالعمل فعلی مشکلاتی به همراه خواهد داشت لذا طبق اعلام معاونت اقتصادی و مالی شرکت و بر اساس مذاکرات انجام شده با مدیرعامل سازمان بورس و مدیر نظارت بر ناشران بورسی، قول مساعد در راستای تغییر دستورالعمل سهام خزانه برای تامین نظر فولاد مبارکه اخذ شده و در صورت موافقت هیات مدیره اقدامات مقتضی شامل تکمیل بیانیه برنامه خرید سهام خزانه، تامین وجه مورد نیاز، تعیین تعداد سهام مورد نظر و بازه زمانی نگهداری آن به انجام خواهد رسید.

سقف خرید سهام خزانه حداکثر ۱۰ درصد کل سهام موجود است به نحوی که درصد سهام شناور نماد در بورس بیش از ۵۰ درصد کاهش نیابد و مهلت اجرای این فرآیند نیز نهایتاً یک هفته پس از اخذ مجوز از سازمان بورس است که در این مهلت اندک، نیاز به چابکی در تامین وجه و انجام فرآیند خرید سهام است. در جلسه ۲۴ شهریور هیأت مدیره با پیشنهاد خرید سهام خزانه موافقت کردند.

به این ترتیب، فولاد مبارکه با هدف حمایت از سهام شرکت با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه و توجه به سودآوری پایدار در سال‌های گذشته و پیش‌بینی بازدهی بالاتر سهام از سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت و بانک، متقاضی خرید سهام خزانه با برنامه خرید به شرح ذیل است:

تعداد سهام شرکت ۲۰۹ میلیارد سهم، سهام شناور آزاد میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۷۰۰ هزار سهم و تعداد سهام پیشنهادی جهت خرید دو میلیارد و ۹۰ میلیون سهم با قیمت قابل معامله سهم در هر روز است. زمانبندی اجرای برنامه خرید از یک مهر تا یک آذر برای ۵۰ هزار تا ۱۰۰ میلیون سهم و مدت زمان نگهداری دو سال از یک مهر ماه امسال تعیین شده است

 

 

 

منبع: روابط عمومی فولاد مبارکه

ارسال نظر