|
کدخبر: 113540

جزئیات فروش سهام و اموال دولتی در ۴ ماه گذشته

بیش از ۱۴۹ هزار و ۲۷۸ میلیار ریال سهم دولتی در ۴ ماه گذشته به‌ تدریج در بورس و فرابورس فروخته شده است.

بورس جزئیات فروش سهام و اموال دولتی در ۴ ماه گذشته

بالغ بر ۱۴۹ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تا پایان تیرماه توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به‌صورت تدریجی واگذار شده است.

از این میزان واگذاری ۵۵ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال به صورت بلوکی و ۹۳هزار و ۳۹۵میلیارد ریال به صورت تدریجی در بورس عرضه و فروخته شده است.

علاوه بر این از ۱۴۹ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال سهم فروخته شده در این مدت، ۱۴۹ هزار و ۴۵ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار و ۲۳۳ میلیارد ریال در فرابورس ایران واگذار شده است.

همچنین از مجموع واگذاری‌های ۴ ماه گذشته دولت، ۸۰۸میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های "گروه یک" واگذاری‌ها و ۱۴۸هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های "گروه دو" واگذاری‌ها بوده است.

گفتنی است طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ تمدید شده است.

این گزارش می‌افزاید: به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.

همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

منبع: تسنیم

ارسال نظر