|
کدخبر: 314273

صندوق بیماران صعب العلاج افراد قطع عضو را تحت پوشش بیمه بیماران خاص پذیرفت

بانک و بیمه صندوق بیماران صعب العلاج افراد قطع عضو را تحت پوشش بیمه بیماران خاص پذیرفت

افراد قطع عضو، تحت پوشش بیمه صندوق حمایت از بیماران صعب العلاج، قرار خواهند گرفت.

منبع: میزان

ارسال نظر