|
کدخبر: 180651

ثبت نام وام بازنشستگان نیروهای مسلح چه شرایطی دارد؟

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح شرایط ثبت نام وام بازنشستگان در سال جاری را اعلام کرد.

بانک و بیمه  ثبت نام وام بازنشستگان نیروهای مسلح چه شرایطی دارد؟

 سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح شرایط ثبت نام وام بازنشستگان در سال جاری را اعلام کرد.

نیروهای مسلح

 

منبع: ایلنا
  • ناشناس ارسالی در

    کسی که ۳۰ سال شبانه روزپوتین به پامرزبه مرزایران دورازخانواده باشرایط دشوارخدمت میکندشرایطش بایک کارمندشرکت وبانک و...فر ق میکندبایداینقدرعزت واحترام درمملکت داش ته باشدکه احتیاجی درزندگی نداشته باشدووا م بدون بهره کلان بگیرندومثل بازنشستگان ک شورهای غربی عزت وارزش والایی به آنهاداده شودامامتاسفانه باحقوق ناچیزوسن بالاماگر فتارمعیشت وعمارصالحی وهادی رضوی وطبری وب ابک زنجانی وحسن رعیت ونجوالاشیدایی واختل اسگران جلوچشم ماحق مارامی خورندو۱۱نفر۹۰ه زارمیلیاردوام میگیرندوپس نمیدهندومن هم ب عداز۳۰ سال سنگرنشینی برای تکمیل امرارمعا ش چون حقوق بازنشستگی کفاف نمیدهدمسافرکشی کنم ویک مسکن مناسب نداشته باشم نمیدانم من که ۳۰ سال مرزدارخاک وطنم بوده ام ارجع یت دارم یابرادرجهانگیری ودانیال زاده وبا بک زنجانی وهادی رضوی ونجوالاشیدایی.

  • بازنشسته کشوری ارسالی در

    خوشبحال لشگری ها که حقوقشونو امتیازشون س ه برابر کشوریاست نوش جون

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...