|
کدخبر: 154373

زمان توقف تولید دفترچه بیمه تامین اجتماعی

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: در هیچ کجای دنیا نسخه الکترونیک کامل اجرا نشده است، هیچ کشوری نسخه الکترونیک را به صورت کامل ندارد و در برخی مواقع از نسخه‌های کاغذی هم استفاده می‌شود.

بانک و بیمه زمان توقف تولید دفترچه بیمه تامین اجتماعی

محمد جهانگیری، در نشست مشترک مدیران سازمان تأمین اجتماعی با سازمان نظام پزشکی، اظهار کرد: نسخه الکترونیک باید جزئی از پرونده الکترونیک سلامت باشد، شتابزدگی و عجله را در این می‌دانیم که چندتا از مسیرها باید مشخص باشد.

جهانگیری ادامه داد: مکانیزم‌های مختلفی برای اینکه مردم خدمت بگیرند موجود است، در شرایط کرونا نباید صف و انتظار و تعلل ایجاد شود که اگر این بحث‌ها به وجود‌اید ممکن است این طرح متوقف شود.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: در هیچ کجای دنیا نسخه الکترونیک کامل اجرا نشده است، هیچ کشوری نسخه الکترونیک را به صورت کامل ندارد و در برخی مواقع از نسخه‌های کاغذی هم استفاده می‌شود.

جهانگیری گفت: سیستم پشتیبان تصمیم برای پزشکان را در سازمان پزشکی باید ایجاد کنیم که با مکانیزم‌های سنتی امکان‌پذیر نیست.

منوچهری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در خصوص حذف دفترچه بیمه گفت: از اول اسفند با توقف تولید دفترچه، نخستین گام به سمت، توسعه نسخه الکترونیک و الکترونیکی شدن پرونده سلامت برداشته می‌شود.

وی ادامه داد: حذف دفترچه بیمه، طرح بزرگی در ابعاد ملی است و باعث تحول بزرگی در نظام سلامت می‌شود.

ارسال نظر