|
کدخبر: 152894

وضعیت بحرانی این بانک خصوصی در کشور

طی ۹ ماه ابتدایی امسال، ۶۰ درصد بر زیان بانک ایران زمین اضافه شده و این بانک اکنون بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. همچنین در حال حاضر بدهی این بانک نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان از دارایی آن پیشی گرفته است.

بر اساس آخرین صورتی مالی منتشر شده بانک ایران زمین که مربوط به ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه امسال است، اختلاف دارایی و بدهی این بانک نزدیک به ۱۱ هزار میلیارتومان شده است.

بانک ایران زمین با ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثبت شده، ۴۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان دارایی و در مقابل ۵۳ هزار و ۶۵ میلیارد تومان بدهی دارد.

پایان سال گذشته این بانک ۳۵ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان دارایی داشته است. در واقع دارایی آن طی ۹ ماهه ابتدایی امسال ۱۹ درصد رشد کرده است اما با این حال نتوانسته به پای رشد بدهی‌ها برسد. طبق ترازنامه، رشد دارایی‌های بانک بیشتر تحت تاثیر وصول «مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری» و «سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار» حاصل شده است.

بدهی‌ ایران زمین نیز ۴۲ هزار و هشت میلیارد در پایان سال ۹۸ بوده و با ۲۶ درصد رشد به رقم فعلی رسیده است. رشد بدهی‌ها بیشتر براساس افزایش «سپرده‌های دیداری و مشابه» اتفاق افتاده است.

بخش مربوط به سود و زیان در صورت‌مالی ۹ ماهه بانک ایران زمین نشان می‌دهد این بانک در حال حاضر بیش از ۲۸ برابر سرمایه ثبت شده‌اش زیان انباشته دارد.

مبلغ زیان انباشته بانک تا پایان آذر ماه سال جاری ۱۱ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان شده است. یعنی چیزی بیش از مبلغ سه ماه یارانه نقدی کل مردم ایران!

پایان سال گذشته، این بانک هفت هزار و ۷۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است و طی ۹ ماه ابتدایی امسال چهار هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان دیگر زیان به بار آورده و به رقم فعلی رسیده است. در واقع زیان انباشته این بانک امسال ۶۰ درصد افزایش یافته است.

منبع: برنا

ارسال نظر