|
کدخبر: 147903

همتی: اقدامات بانک مرکزی را سیاسی نکنید!

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: انتظارم از فعالین سیاسی این است، رقابتهای حزبی و جناحی خود را به تلاشهای بانک مرکزی برای بهبود شرایط اقتصاد و استفاده از فرصتهای بین المللی برای خنثی سازی و کاهش تحریم و تقویت ارزش پول ملی وصل نکنند.

بانک و بیمه همتی: اقدامات بانک مرکزی را سیاسی نکنید!

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت جدیدی نوشت: "این روزها، درخصوص روند کاهشی نرخ ارز، بر اساس دیدگاههای سیاسی، تحلیل های مختلف ارائه و قضاوت های خاص می شود.

روند نرخ ارز، بر اساس مبانی بنیادی بازار شکل می گیرد. لذا، بر اساس آنچه طی دوسال و نیم گذشته شاهد آن بودیم، فشار ناشی از تحریمها، خصوصاً تشدید انتظارات، در افزایش قیمت ارز مؤثر و تعیین کننده بوده است. لذا انتظار میرود با فروکش کردن انتظارات، نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی آن حرکت بکند.

همانگونه که ریاست محترم جمهوری تأکید کردند با دسترسی بهتر بانک مرکزی به منابع مسدودی خود و نیز شرایط پیش رو، امکان مدیریت مؤثرتر در بازار ارز، در راستای اهداف کلان بانک مرکزی، فراهم مى شود. در این میان، حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد، به همراه صیانت از ذخایر ارزی ، برای بانک مرکزی اهمیت دو چندان دارد.

بانک مرکزی در طول دو سال ونیم گذشته تلاش کرده است با برنامه و تدبیر، تحریمهای دولت آمریکا را خنثی و درحد توان از سقوط بیش از حد ارزش پول ملی جلوگیری و دشمن را، از رسیدن به هدف فروپاشی اقتصادی، مأیوس و ناموفق بسازد.

بانک مرکزی تمام توان خود را برای ایجاد تعادل در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی بکار می گیرد. انتظارم از فعالین سیاسی این است، رقابتهای حزبی و جناحی خود را به تلاشهای بانک مرکزی برای بهبود شرایط اقتصاد واستفاده از فرصتهای بین المللی برای خنثی سازی و کاهش تحریم و تقویت ارزش پول ملی وصل نکنند.

و نهایتاً ، اینجانب هرچه را که بتوانم برای منافع ملی و رفاه مردم عزیز انجام می دهم و در این مسیر، براساس خوش آمد افراد و گروههای سیاسی تصمیم نمی گیرم."

منبع: تسنیم
  • ناشناس ارسالی در

    آخه ما که فرد سیاسی مستقل وبا نفوذ در عر صه داخلی وجهان نداریم

  • ناشناس ارسالی در

    آقای همتی اولا بانک مرکزی تابع اوضاع سی اسی است دوما اگر این وضعیت ناشی از تلاش بانک مرکزی است باید بدانید که وضعیت کامل ا نامساعدی است حفظ ارزش پول ملی وظیفه ب انک مرکزی است که اگر این مسئولیت به هر غ ریبه نارفیق و بی تجربه و نا کارآمدی هم م حول می شد ارزش پول ملی بخصوص در این ساله ای اخیر به کمترین میزان تاریخ ایران نمی رسید سوما عملکرد بانک مرکزی در مورد سپرد ه گذاران انقباضی و در مورد کارمندان و مد یران خودش کاملا سخاوتمندانه و انبساطی اس ت که نشان از عدم درک درست از مدیریت است و هزاران ایراد دیگر که به بانک مرکزی وار د است و صلاح بر این است که مدیریت بانک م رکزی به فردی شایسته و انقلابی و مومن و ک ار آمد و متخصص واگذار شود

ارسال نظر