|
کدخبر: 125950

وضعیت آب پشت سدهای کشور چگونه است؟

در شروع سال آبی جدید میزان ذخایر آب در سدها به ۲۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون مترمکعب رسیده که با این اوصاف حدود نیمی از مخازن سدهای کشور پر و نیمی خالی است.

انرژی وضعیت آب پشت سدهای کشور چگونه است؟

طبق آخرین گزارش رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران که مربوط به آمار بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور تا تاریخ ۲۸ شهریورماه امسال است، ظرفیت کل مخازن سدها بر اساس آخرین هیدروگرافی ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب است و درصد پرشدگی سدها ۵۵ درصد است.

کل ورودی آب از ابتدای مهرماه ۹۸ تا ۲۸ شهریورماه ۹۹ (سال آبی ۹۸-۹۹) برابر با ۵۵ میلیارد و ۷۸۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به ورود ۸۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون مترمکعبی مدت مشابه سال آبی قبل از آن، شاهد کاهش ۳۷ درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور بودیم.

همچنین به تبع کاهش میزان ورودی به سدهای کشور، خروجی آب از سدها نیز با کاهش قابل توجه مواجه بوده به طوری که در این مدت ۵۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون مترمکعب خروجی آب از سدهای کشور را شاهد بوده‌ایم که در مقایسه با خروجی ۸۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از مخازن سدهای کشور، شاهد کاهش ۳۰ درصدی در این بخش هستیم.

آخرین وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد که در شروع سال آبی جدید میزان ذخایر آب در سدها به ۲۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون مترمکعب رسیده که با این اوصاف حدود نیمی از مخازن سدهای کشور پر و نیمی خالی است.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر