|
کدخبر: 327482

کاهش تورم تولید برق / قیمت ها به صرفه شد؟

آنطور که از آمار مشخص شد، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق با کاهش همراه شده است.

اقتصاد کاهش تورم تولید برق / قیمت ها به صرفه شد؟

تورم تولید برق، رقم بالایی داشت و برای تولیدکننده به صرفه نبود. اما گفته می شود که اکنون این تورم کاهش پیدا کرده است. 

طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فروردین ماه سال جاری  ( بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵) ۳۲۹.۴ محاسبه شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۰.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۷ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۴ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ماهانه

بر اساس این گزارش، در فروردین ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۰.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۵ درصد)، ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۰.۲ درصد افزایش دارد. در ماه مورد بررسی، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به ماه قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۱.۲ درصد، ۳.۹ درصد و ۷.۰- درصد بوده است.  

جدول-برق

 

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فروردین ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۷ درصد است که در مقایسه با ماه قبل (۴۳.۰ درصد)، معادل ۳۴.۳ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۸.۷ درصد افزایش دارد. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۴.۶ درصد، ۷.۷ درصد و ۱۳.۷ درصد بوده است.

جدول-برق۲

در فروردین ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳  نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۴.۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۹.۸ درصد)، ۵.۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۴۴.۴ درصد افزایش دارد. همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۴۵.۶ درصد، ۴۴.۴ درصد و ۴۳.۵ درصد است.

منبع: ايسنا

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها