|
کدخبر: 326506

دستور فرزین درباره مجازات متخلفان / انتشار غیر قانونی باید پیگیری شود

رئیس کل بانک مرکزی، به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی است. وی با تأکید بر خلاف قانون بودن این اقدام غیرمجاز از سوی هر فرد و جریانی، دستور پیگیری فوری و بررسی تمام ابعاد آن را صادر کرد و تصریح کرد: در صورت تایید این موضوع که ارسال اطلاعات مالی این موسسه توسط شبکه بانکی صورت گرفته باشد، با افراد مسئول این اقدام غیرقانونی به سختی برخورد خواهد شد.

اقتصاد دستور فرزین درباره مجازات متخلفان / انتشار غیر قانونی باید پیگیری شود

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مذکور با تشکیل جلسه ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران موسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب ها، سپرده ها و تراکنش های بانکی افراد و موسسات، از وظایف اصلی بانک های عامل محسوب می شود به معاونین فناوری های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این موسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.

محمدرضا-فرزین

طبق اعلام بانک مرکزی، فرزین همچنین ضمن تاکید مجدد بر اینکه دسترسی غیرقانونی به تراکنش ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می شود، تصریح کرد: بر همین اساس، مدیران و مسولان ذیربط باید فورا تحقیقات، پیگیری ها و بررسی های لازم در قبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از موسسه مربوطه، افراد خاطی انتشار دهنده و حساب های این موسسه در بانک های عامل، انجام و نتایج آن را ارائه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعا طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت می‌ گیرد.

منبع: اخبار بانک

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها