|
کدخبر: 323263

بانک مرکزی/ بانک

تاسیس بانک چقدر پول می خواهد؟ / جزئیات مهم درباره قوانین بانکی

به تصویب هیأت وزیران، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت نوعی بانک غیردولتی به مقدار ٢٠٠ هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی به مقدار ١٥٠ هزار میلیارد ریال و بانک قرض‌الحسنه به مقدار ٥٠ هزار میلیارد ریال تعیین گردید.

اقتصاد تاسیس بانک چقدر پول می خواهد؟ / جزئیات مهم درباره قوانین بانکی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مورخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۲، موارد زیر را ابلاغ نمود:

ضمن ایفاد تصویر تصویب‌نامه ای به تاریخ ٢٠ اسفند ١٤٠٢ هیات وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار می‌رساند در جلسه ١٦ اسفند ١٤٠٢ هیأت وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل ٢٠٠ هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل ١٥٠ هزار میلیارد ریال و بانک قرض‌الحسنه معادل ٥٠ هزار میلیارد ریال تعیین شد.

بر این اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود موظفند ظرف مدت سه سال، در چارچوب برنامه زمان‌بندی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیین شده اقدام کنند.

در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود، در مهلت تعیین شده نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نکنند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات نظارتی مقتضی از جمله سلب حق تقدم از آن دسته از سهامداران غیردولتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در افزایش سرمایه مشارکت ننموده‌اند را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در مورد آن‌ها اعمال خواهد کرد.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ای به تاریخ ١٦ مردا ١٣٩٦، به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود.

تاسیس بانک به چه معناست؟

تأسیس بانک به معنای ایجاد و تشکیل یک موسسه مالی و اعتباری است که فعالیت‌های بانکی را انجام می‌دهد. در فرایند تأسیس بانک، مجموعه اقدامات و مراحلی صورت می‌گیرد تا بانک به عنوان یک نهاد مالی مستقل و مجاز به ارائه خدمات مالی و اعتباری به مشتریان و عموم جامعه شروع به فعالیت کند.

مراحل تأسیس بانک شامل موارد زیر می‌شود:

۱. بررسی و تدوین طرح تأسیس: در این مرحله، افراد و گروهی که قصد تأسیس بانک را دارند، باید بررسی‌های لازم را انجام داده و طرحی شامل اهداف، ساختار سازمانی، سرمایه اولیه، خدمات ارائه شده و قوانین و مقررات مرتبط را تدوین کنند.

۲. حصول مجوزهای قانونی: برای تأسیس و فعالیت بانک، لازم است مجوزهای قانونی از نهادهای مربوطه مانند بانک مرکزی، سازمان نظام صنفی بانک‌ها و سایر نهادهای نظارتی و قضایی مربوطه دریافت شود.

۳. تأمین سرمایه: بانک برای شروع فعالیت نیاز به سرمایه اولیه دارد. در این مرحله، سرمایه لازم برای تأسیس و راه‌اندازی بانک تأمین می‌شود. این سرمایه می‌تواند از طریق سهامداران، سرمایه‌گذاران، وام‌های بانکی یا سایر منابع مالی مشابه تأمین شود.

۴. تشکیل ساختار سازمانی: بعد از حصول مجوزهای قانونی و تأمین سرمایه، ساختار سازمانی بانک شکل می‌گیرد. این شامل تعیین مدیرعامل، هیئت مدیره، اجراییان کلیدی و سایر واحدها و بخش‌های سازمانی بانک است.

۵. تدابیر عملیاتی: در این مرحله، فعالیت‌های عملیاتی بانک شروع می‌شود. این شامل انتخاب و آموزش کارکنان، ایجاد سیستم‌ها و فرآیندها، ارتباط با سایر بانک‌ها و نهادهای مرتبط، و ارائه خدمات بانکی به مشتریان است.

تأسیس بانک یک فرآیند پیچیده و حساس است که نیاز به رعایت قوانین و مقررات مربوطه دارد تا بانک بتواند به طور قانونی و موتاسیس یک بانک به معنای ایجاد و تشکیل یک مؤسسه مالی است که فعالیت‌های بانکی را انجام می‌دهد. این فرآیند شامل مراحل و فعالیت‌های زیر می‌شود:

۱. بررسی و برنامه‌ریزی: در این مرحله، افراد و گروهی که قصد تأسیس بانک را دارند، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند و طرحی شامل اهداف، محدوده فعالیت، ساختار سازمانی، سرمایه اولیه و سایر جزئیات را تدوین می‌کنند.

۲. حصول مجوزهای قانونی: برای تاسیس و راه‌اندازی یک بانک، لازم است مجوزهای قانونی از نهادهای نظارتی و قضایی مربوطه دریافت شود. این مجوزها شامل مجوز از بانک مرکزی و مجوزهای دیگر ممکن است.

۳. تأمین سرمایه: بانک برای شروع فعالیت نیاز به سرمایه اولیه دارد. در این مرحله، سرمایه لازم برای تأسیس بانک تأمین می‌شود. این سرمایه می‌تواند از طریق سهامداران، سرمایه‌گذاران، وام‌های بانکی یا سایر منابع مالی مشابه تأمین شود.

۴. انجام مراحل قانونی و ثبت: برای رسیدن به وضعیت قانونی، بانک باید مراحل ثبت قانونی را طی کند. این شامل ثبت شرکت، تأیید آموزش وضوابط، تأیید سرمایه، امضای قراردادها و سایر فرآیندهای قانونی است.

۵. تشکیل ساختار سازمانی: در این مرحله، ساختار سازمانی بانک شکل می‌گیرد. این شامل تعیین مدیرعامل، هیئت مدیره، اجراییان کلیدی و سایر واحدها و بخش‌های سازمانی بانک است.

۶. تدابیر عملیاتی: پس از تشکیل ساختار سازمانی، بانک فعالیت‌های عملیاتی خود را آغاز می‌کند. این شامل انتخاب و آموزش کارکنان، ایجاد سیستم‌ها و فرآیندها، ارتباط با سایر بانک‌ها و نهادهای مرتبط، و ارائه خدمات بانکی به مشتریان است.

تاسیس یک بانک نیازمند رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین همکاری با نهادهای نظارتی و قضایی است.

منبع: خبر آنلاین

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها