|
کدخبر: 321920 امیرمحمد درویش

اختصاصی گسترش نیوز؛

اولویت بودجه با حمل و نقل است

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، درحاشیه برگزاری نشست خبری و گزارش یک ساله مدیریت شهری توضیحاتی را در ارتباط با بودجه و حمل ونقل ارائه داد.

اقتصاد

ارسال نظر