|
کدخبر: 321563

بیمه سلامت/تعرفه بیمه/نرخ بیمه

سهم ۵ درصدی امید به زندگی در بیمه سلامت

دکتر حسین جلاهی، مدیرکل بیمه سلامت مازندران، به داشتن فرزندان زیاد را موجب اجتماعی شدن فرزندان دانست و اظهار کرد که در برنامه هفتم بیمه سلامت، الزام دارند حداقل ۵ درصد اعتبارات به موضوع امید به زندگی اختصاص یابد.

اقتصاد سهم ۵ درصدی امید به زندگی در بیمه سلامت

 دکتر حسین جلاهی، مدیرکل بیمه سلامت مازندران،  بیان کرد که پیری جامعه موجب افزایش هزینه‌های سلامت کشور می‌شود و این برای جامعه مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه امید به زندگی ۷۵ یا ۷۶ سال شده است، افزود: امید ما به شما جوانان است که مطالبه‌گر باشید و در زمینه جوانی جمعیت فرهنگ سازی کنید.

وی خاطرنشان کرد: باید مسیر را به سمتی ببریم که تولد حداقل سه فرزند در خانواده‌ها اتفاق بیفتد.

امید به زندگی چیست و چه فرقی با خوش بینی دارد؟

متوسط طول عمر به صورت عبارت “امید به زندگی” و میان عوام وحتی کارشناسان جاافتاده است.هرچه شاخص های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد امید زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص های سنجش وپیشرفت و عقب ماندگی کشورهاست  طبق یک نظریه معروف در روانشناسی، امید به معنی اراده رفتن به سوی هدف و امتحان راه های مختلف برای رسیدن به آن است. فردی که امید دارد، اراده حرکت به سوی هدف و برنامه ریزی برای رسیدن به آن را نیز در اختیار دارد. به عبارت دیگر فردی که امیدوار است،برای خود اهدافی داشته و انتظار دارد که به این اهداف برسد. عناصرامید به زندگی: براساس دیدگاه روانشناسی، امید سه عنصر دارد: _ هدف(امید بدون هدف فایده ای ندارد) _ مسیرهایی که برای رسیدن به هدف وجود دارند و انتخاب می شوند. _ فردی که در این مسیرهای موجود حرکت می کند تا به هدف مورد نظر برسد. امیدرا سازه ای بسیار نزدیک اما متفاوت از خوش بینی داشته اند. ریک اسنایدر، امید راسازه ای با دو مولفه معرفی می کند که عبارت اند از: الف: توانایی طراحی گذرگاه هایی به سوی هدف های مطلوب به رغم موانع موجود ب: کارگزار انگیزش برای استفاده از این گذرگاه ها  امید به زندگی مهارت و یا نوعی تفکر، و یا دانش نیست که بدنبال آن باشیم تا بدست بیاوریم.  خواستگاه اصلی بالا بودن شاخص امید به زندکی از بستر وضعیت موجود جامعه از گذشته های دور و نمود شده در حال حاضر می باشد. زندگی مطلوب و مطابق استاندارد های جهانی حق همه انسانهاست و در حقیقت دولتها و حکومت ها در یک نگاه هدف مند و به موضوع در قالب توسعه پایدار ملزم به پایش شاخص امید به زندگی در جامعه و تلاش برای بهبود مستمر آن هستند.  در جوامع اعتیاد زده با فساد های مالی در تنوع زیاد، رانت و باند بازی به دنبال عدالت اجتماعی بودن مثل یک شوخی است، و امید به زندگی را اندازه گرفتن و پایش کردن نیزکاری عبث و بیهوده است.  شاخص امید به زندگی از شناختن حق و حقوق شهروندی جان می گیرد و با مدیریت اصولی در پیاده سازی برنامه های موفق توسعه پایدار همچون درختی ثمره می دهد.

منبع: ايسنا

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها