|
کدخبر: 313731

مالیات / بودجه / مسکن / نهضت ملی مسکن

مالیات بر واحدهای نهضت ملی مسکن مشخص شد

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی در راستای قانون جهش تولید مسکن برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ معادل ۳۰۰ هزار تومان مالیات برای هر واحد تعیین شده است.

اقتصاد مالیات بر واحدهای نهضت ملی مسکن مشخص شد

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت، میزان مالیات مسکن‌های مهر، بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی در راستای قانون جهش تولید مسکن برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در راستای تفاهم‌های سه‌جانبه با سازندگان، تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرار داد با آنها یا هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر واحد تعیین شده است.

در ادامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید شده است که هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این واحدهای مسکونی تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی در مقابل کشور موظف است به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس‌از دریافت این مالیات است.

منبع: مهر

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها