|
کدخبر: 310191

حقوق این بازنشستگان افزایش پیدا نکرد! / علت چیست؟

ظاهرا افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان برای بازنشستگان وزارت بهداشت اعمال نشده است.طرح افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت ها بر سر زبان ها افتاده و بارها اخبار زیادی درباره اجرای افزایش حقوق بازنشستگان به گوش رسد اما در نهایت این اتفاق به شکل نهایی صورت نگرفت. حال خبر رسید که افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان برای بازنشستگان وزارت بهداشت اجرایی نشده است.

اقتصاد حقوق این بازنشستگان افزایش پیدا نکرد! / علت چیست؟

بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان از عدم واریز ۱۵ درصد افزایش حقوق وعده داده شده، خبر دادند.جمعی از بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان از عدم واریز ۱۵ درصد افزایشِ حقوق وعده داده شده خبر دادند.احکام افزایشِ حقوق بازنشستگان این گروه ابتدای امسال صادر شده اما آنطور که آن‌ها می‌گویند جز مبلغ ناچیزی که در اسفندماه ۱۴۰۱ برای این بازنشستگان واریز شده، پرداختی دیگری نداشته‌اند.

گفتنی است، افزایشِ ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان این گروه وعده‌ای است که در راستای اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافتی‌ها داده شده است.

 

منبع: اقتصاد ۱۰۰

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها