|
کدخبر: 183207

افزایش قیمت دلار در این بازار

متوسط هفتگی قیمت دلار و یورو در بازار آزاد، بازار متشکل و سامانه سنا افزایش یافت. رشد متوسط هفتگی قیمت دلار بازار آزاد در حدود ۳.۶ درصد بود با این وجود حجم عرضه هفتگی دلار متشکل کاهش یافت.

اقتصاد افزایش قیمت دلار در این بازار

قیمت متوسط هفتگی دلار متشکل در هفته اخیر افزایش یافت. متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل از ۲۳ هزار و ۳۲۵ تومان در هفته گذشته به ۲۴ هزار و ۲۰۱ تومان در هفته اخیر رسید و وارد کانال ۲۴ هزار تومان شد. نرخ متوسط هفتگی یورو متشکل نیز رشد کرد و از ۲۸ هزار و ۱۷۹ تومان در هفته گذشته به ۲۸ هزار و ۶۴۳ تومان در هفته اخیر رسید.

کاهش عرضه دلار متشکل

با وجود افزایش متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل، حجم عرضه آن در بازار متشکل افت کرد و از ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار در هفته گذشته به ۳۳ میلیون و ۶۹۸ هزار در هفته اخیر رسید. بر خلاف دلار حجم عرضه یورو متشکل افزایش یافت و از ۴ میلیون و ۶۷۱ هزار در هفته گذشته به ۴ میلیون و ۹۴۹ هزار در هفته اخیر رسید.

افزایش قیمت دلار در سامانه سنا و بازار آزاد

متوسط هفتگی قیمت دلار در بازار آزاد ۳.۶ درصد نسبت به هفته گذشته رشد کرد و از ۲۴ هزار و ۳ تومان در هفته گذشته به ۲۴ هزار و ۸۶۳ تومان در هفته اخیر رسید. متوسط هفتگی قیمت دلار در سامانه سنا نیز از ۲۳ هزار و ۵۵۴ تومان در هفته گذشته به ۲۴ هزار و ۵۷۴ تومان در هفته اخیر افزایش یافت و به کانال ۲۴ هزار تومان وارد شد.

افزایش قیمت یورو در سامانه سنا و بازار آزاد

متوسط هفتگی قیمت یورو در بازار آزاد از ۲۹ هزار و ۴ تومان در هفته گذشته به ۲۹ هزار و ۵۶۱ تومان در هفته اخیر افزایش یافت. قیمت متوسط هفتگی یورو سنا نیز از ۲۸ هزار و ۵۰۵ تومان در هفته گذشته به ۲۹ هزار و ۱۲۲ تومان در هفته اخیر افزایش یافت و به کانال ۲۹ هزار تومان وارد شد.

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...