|
کدخبر: 170336

آماری از تعداد شاغلان ۱۵ساله و بیشتر درکشور

مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار, بر اساس برآوردهای حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار ۹ماهه سال ۱۳۹۹ تعداد شاغلان ۱۵ساله و بیشتر کل کشور۲۳.۳۰۵ هزار نفر می باشد که سهم مردان و زنان به ترتیب ۸۴.۱ درصد و ۱۵.۹ درصد می باشد.

اقتصاد آماری از تعداد شاغلان ۱۵ساله و بیشتر درکشور

بر اساس آمار ارائه شده  از سوی مرکز اطلاعات و آمار وزارت کار,بر اساس برآوردهای جمعیتی مرکز آمار ایران در سال ۹۹، از ۸۴.۰۳۸ هزار نفر جمعیت کشور حدود ۶۳.۳۶۵ هزار نفر حدود ۷۵.۴ درصد در رده سنی ۱۵ساله و بیشتر هستند که در رده سنی فوق ۷۵.۱ درصد را مردان و ۷۵.۷ درصد را زنان در بر می گیرند و در واقع جمعیت زنان و مردان این گروه سنی از سهم تقریبا یکسانی برخوردار هستد.

شاغلان ۱۵ساله و بیشتر

 بر اساس برآوردهای حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار ۹ماهه سال ۱۳۹۹ تعداد شاغلان ۱۵ساله و بیشتر کل کشور۲۳.۳۰۵ هزار نفر می باشد که سهم مردان و زنان به ترتیب ۸۴.۱ درصد و ۱۵.۹ درصد می باشد.

وضع شاغلان ۱۵ساله و بیشتر

 در بین شاغلان ۱۵ساله وبیشتر کشور در ۹ماهه سال۹۹ حدود ۸۵.۲درصد در بخش خصوصی و ۱۴.۸ درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند که بیتشرین سهم در بخش خصوصی به وضع شغلی " مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی" با ۴۱.۰ درصد و بعد از آن به وضع شغلی" کارکن مستقل"۳۶.۴ درصد اختصاص دارد.

 

"مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی" ۱۵ساله و بیشتر به تفکیک گروه های عمده فعالیت اقتصادی

 در بین"مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی" ۱۵ساله وبیشتر کشور در ۹ماهه ۹۹، بیشترین سهم به گروه عمده فعالیت اقتصادی " تولید صنعتی" با ۲۶.۸ درصدو بعد از آن به گروه های عمده فعالیت اقتصادی" ساختمان" و " عمده فروشی، خرده فورشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت" به ترتیب با ۲۲.۴ درصد و ۱۳.۶ درصد اختصاص دارد.

"مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی" ۱۵ساله و بیشتر به تفکیک گروه های عمده شغلی

 در بین"مزد و حقوق بگیران بخش خصوی"۱۵ساله وبیشتر کشور در ۹ماه سال ۹۹، بیشترین سهم به گروه عمده شغلی" کارکنان مشاغل ساده" با ۲۸.۵ درصد وبعد از آن به گروه های شغلی" صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط" و متصدیان ماشین آلات دستگاه ها و مونتاژکاران" به ترتیب با ۲۰.۸ دردص و۱۳.۸درصد اختصاص دارد.

منبع: تسنیم

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...