|
کدخبر: 161282

آزاد شدن صادرات مداد و دفترچه مشق

براساس نامه علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت به میراشرفی رئیس کل گمرک ایران، صادرات مداد و دفترچه مشق توسط واحدهای تولیدی و صرفا کدهای ۹۶۰۹۱۰۰۰ و ۴۸۲۰۲۰۰۰ تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام شده است.

اقتصاد آزاد شدن صادرات مداد و دفترچه مشق

براساس نامه علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت به میراشرفی رئیس کل گمرک ایران ، صادرات مداد و دفترچه مشق توسط واحدهای تولیدی و صرفا کدهای ۹۶۰۹۱۰۰۰ و ۴۸۲۰۲۰۰۰ تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام شده است. 

در این نامه آمده است: 

ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال لغو شد

صادرکنندگانی که ارز را تا ۳ ماه نیاورند قاچاقچی هستند

با اسلام

احتراما، پیرو نامه شماره ۶۰.۱۵۶۸۲۳ مورخ ۱۳۹۷.۶.۱۴ شماره ۶۰.۱۵۸۵۲۷ مورخ ۱۳۹۷.۶.۱۵ شماره ۶۰.۱۶۲۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷.۶.۱۹ و شماره ۶۰.۱۷۶۶۵۶ مورخ ۱۳۹۷.۷.۴ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۶۰.۲۰۶۷۵۱ مورخ ۱۳۹۹.۸.۲۶ معاونت بازرگانی داخلی وزارت متبوع به آگاهی می رساند صادرات مداد، تحت ردیف تعرفه ۹۶۰۹۱۰۰۰ و دفترچه مشق تحت ردیف تعرفه ۴۸۲۰۲۰۰۰ توسط واحدهای تولیدی تا اطلاع ثانوی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می باشد. شایان ذکر است در صورت مواجهه با کمبود اقلام مذکور در بازار مراتب برای ایجاد محدودیت اعلام خواهد شد. 

لطفا مراتب  به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ و اطلاع رسانی گردد. 

 

 

منبع: فارس

ارسال نظر