|
کدخبر: 154385 مجتبی اسکندری

اختصاصی گسترش‌نیوز:

به کارزار همسان سازی حقوق بازنشستگان بپیوندید

چنانچه این طرح با موضوع ۹۰ درصد دریافتی آیتم‌های مشمول کسور بازنشستگی شاغل متناطر که تعیین‌کننده حقوق بازنشسته است، تصویب شود، در هر زمان حقوق شاغل افزایش یابد، بازنشسته باید ۹۰ درصد آن را دریافت نماید. با دائمی شدن همسان‌سازی حقوق، بقیه مطالبات در این طرح مستتر و دست‌یافتنی است.

اقتصاد به کارزار همسان سازی حقوق بازنشستگان بپیوندید

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس در طرحی دوفوریتی خواستار تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به سطح ۹۰ درصد از حقوق شاغلین شد که با ۵۲ امضا، پس از اعلام وصول در هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد و در نهایت به نظر نمی‌رسد که با اقبال عمومی میان نمایندگان مجلس مواجه شود.

مطالبه اصلی این افراد، احیای بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی و همچنین یکی از حکام باقی‌مانده از ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه است. در حال حاضر فاصله دستمزد میان حقوق شاغلین و بازنشستگان بیش از ۷۰ درصد است و این به معنای معطل ماندن احکام قانونی یاد شده است.

حقوق-بازنشستگان

پیشتر هم وزیر کار از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین خبر داده بود که از طریق تادیه ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی میسر خواهد شد.

برای اصلاح این فاصله حقوق چشمگیر، آن هم در شرایطی که تورم به شکلی افسارگسیخته بر مقدرات اقتصادی کشور حکمفرماست، جمعی از بازنشستگان کشور اقدام به ایجاد یک کارزار برای مطالبه از مجلس در جهت رفع فوری این تبعیض و لحاظ کردن آن در قانون بودجه ۱۴۰۰ شدند.

برای پیوستن به این کارزار و دنبال کردن مطالبات آن، می‌توانید اینجا کلیک کنید

  • کارگر همیشه گرسنه ارسالی در

    نه بابا کوچک نشده من خودم یه سفره هشت مت ری پهن میکنم برای سه نفر

  • مسعود روشنی ارسالی در

    یک نماینده مجلس نباید بانی اختلاف و نفاق بین بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اج تماعی باشد. لازم میدانم که نام بازنشستگا ن تامین اجتماعی راهم اضافه بفرمایید. و ا ز ایجاد دو دستگی در قشر عظیم بازنشستگان عزیز جلوگیری بفرمایید. « بازنشسته حداقل بگیر تامین اجتماعی»

  • خسرواسفندیاری ارسالی در

    هیچکدام از مدیران دولتی ومسئولان بازنشست ه تامین اجتماعی نیستند که بفکر این قش با شند.فقط مسئولان ومدیران ونمایندگان مجلس در شرکتهای پردرآمد تامین اجتماعی پست ومق ام دارند وخودشان وفرزندامشان واقوامشان د ر کارخانه ها وشرکتها وهلدینگهای تامین اج تماعی مشغول کارهستند.یا مدیرعامل ویا عضو هییت مدیره وپستهای نان آب دار.بازنشستگا ن تامین اجتماعی فقط با تظاهرات در مقابل ساختمان پاستور وبهارستان به حقشان خواهند رسید.دیگه نباید نجیب بود.دیگه نجابت را ب ازنشستگان بگذارندکنار.چطوری نزولخورهای ت هرانی که پولشان در موسسات مالی به یغما ر فته بود با تظاهرات بحقشان رسبدند.باید غی رت وشرف داشته باشیم .تا نوبخت وشریعتمدار ی وزیرصمت سابق!! ووزیر تعاون فعلی وسالار ی هست.حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اضاف ه نخواهد شد.اینها مامورند تا به تعداد مخ الفان وناراضیان ازنطام اضافه کنند.برای د ولت بعدی کادو نگهداشتند.

ارسال نظر