|
کدخبر: 150707

اعلام نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی

برابر بند ۱۸ بخشنامه اخیر الذکر مهم‌ترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.

اقتصاد اعلام نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی

بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب‌های بانکی اشخاص مشخص شد.

محمد برزگری سرپرست دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد، فقط بر اساس بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود و مصوبات قبلی منسوخ است.

مودیان محترم می‌توانید ضمن درخواست اخذ گزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه خصوصا بند ۱۸ بخشنامه مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد جهت اعتراض تنظیم نمایید.

برابر بند ۱۸ بخشنامه اخیر الذکر مهم‌ترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.

بنابر این در مواردی که مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت غیر تجاری تراکنش‌های بانکی را اعلام می‌کند باید نظر وی را ملاک محاسبه قرار داد، مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات وی به‌دست آید.

منبع: تسنیم

ارسال نظر